1 out of 1
sru:version: 1.2 ; sru:query: wid=tunico.10_uIG396w002 ; fcs:x-context: tunico ; fcs:x-dataview: full ; sru:startRecord: 1 ; sru:maximumRecords: 1 ; sru:query: wid=tunico.10_uIG396w002 ; sru:baseUrl: ; fcs:returnedRecords: 1 ; fcs:duration: PT0.02S PT0.174S ; fcs:transformedQuery: descendant-or-self::tei:w[@xml:id='tunico.10_uIG396w002'] ;
1 - 1
IG
ayy.
H
w-yaḥraq w-taʕṛif rīḥt li-fḥam xāyb...
IG
w-hakka yaḥki ʕād.
H
w-yšammam-lu -hayaʕmil-lušimm-u . w-huwwa yaʕmil-lu mhm bāhya . yaʕmil-lu hāḏāya berbēr ʕa-ll-ixxir maʕnāha ḥāža berbēr . qal-lu qaddāh sūm-ha? qal-lu sṏkȭnt orō. qal-lu ǟ sāʕad-ni kīf kīf.
IG
ayy.
H
ḥsab--lu b- orō?.
IG
ǟ lāzm-ik ᵊmḥaff lāzm-ik taʕṛif kīfāš taḥki...
ID
ayy.
IG
w-tuqnaʕ maʕnāha zāda.
H
yaʕṭī-k iṣ-ṣaḥḥa. maʕnitha baṛšabaṛša
IG
w-kān ᵊtsallak-ha ṛabb-i mʕā-k maʕnāha...
H
ʕā ... normāl ...
IG
yaʕṭī-k iṣ-ṣaḥḥa maʕnāha hakka.
H
wāḥid xidᵊmt-u maʕnāha. fhimᵊt?
IG
ayy byṏsǖr.
H
baṛša naḥkī-lik. hāḏāya ṣāḥb-i widd-i waḷḷah hāḏa b-il-ḥaqq hāḏa kān s ǟ āna huwwa ʕallam-ni l-xidma maʕnāha...
IG
ayy.
H
la-hnā f-il-artizanā.
IG
ayy.
H
fhimᵊt? huwwa ʕallam-ni l-xidma. hāḏāya kān...
IG
inti w-gaddāš ʕumṛ-ik tbīʕ?