1 out of 1
sru:version: 1.2 ; sru:query: wid=tunico.17_uF2042w014 ; fcs:x-context: tunico ; fcs:x-dataview: full ; sru:startRecord: 1 ; sru:maximumRecords: 1 ; sru:query: wid=tunico.17_uF2042w014 ; sru:baseUrl: ; fcs:returnedRecords: 1 ; fcs:duration: PT0.019S PT0.181S ; fcs:transformedQuery: descendant-or-self::tei:w[@xml:id='tunico.17_uF2042w014'] ;
1 - 1
F1
āhā āhā. ʕlāh in-nhāṛīn š-famma?
M
nhāṛīn. ġudwa džīb iṯ-ṯm li-myāt alf iṣ-ṣbāḥ.
F2
.
F1
.
F2
wižh-i -ʕād-š bāš ᵊtšūf-u žumla.
F1
ismaʕ. tʕabbṛi-lha ʕlā mašāʕr-ik bi-myāt alf. hāk ᵊrxīṣ.
F2
hāḏa huwwa t-tūnsi uxt-i. it-tūnsi l-it-tūnsi ṛaḥma.
M
w-la-ʕšīya.
F1
maḥsūb-ik rxīṣ.
M
iṣ-ṣbāḥ džib-li myāt alf. w-la-ʕšīya nhizz nuṣṛuf-ha ʕlī-k.
F2
ismaʕ sīd-i. muš normāl . hāḏāya ism-u ? b-iṛ-ṛasmi yāsir ǟ.
M
.
F2
taḥfūn baṛša.
M
inti
F
ayy nimšīu?
M
māl id-dinya. māl id-dinya. šuft māl id-dinya?
F2
ayy.
M
-ysāwi ǟ ṛḏ̣āyit il-wāldīn.
F2
? aḷḷāh yihdi.
M
žā yʕāwin -ha ʕlā qdaṛ -ha w-ṛabb-i ynūb ᵊʕlī-h.
F1
ṛabb-i b-il-fās ayy hāḏāya maṯal tūnsi.