1 out of 1
sru:version: 1.2 ; sru:query: wid=tunico.17_uIG002w019 ; fcs:x-context: tunico ; fcs:x-dataview: full ; sru:startRecord: 1 ; sru:maximumRecords: 1 ; sru:query: wid=tunico.17_uIG002w019 ; sru:baseUrl: ; fcs:returnedRecords: 1 ; fcs:duration: PT0.027S PT0.667S ; fcs:transformedQuery: descendant-or-self::tei:w[@xml:id='tunico.17_uIG002w019'] ;
1 - 1
IG
hakkākit zāda.
F1
maʕnāha lāzim-kum taḥkīu b-it-tūnsi.
IG
qult. ayy tawwa gulna nbaddlu šwayya la-ḥkāya w-nbaddlu l-fāzāt w-nxallu l- mikrō w-in-nās yibdu yaḥkīu hūma al -ǟz ayy.
M
mīsāliš mīsāliš famma ḥatta muškla.
IG
yaʕṭī-kum iṣ-ṣaḥḥa.
ID
mers ᵊʕlī-kum.
IG
yʕayyiš-kum. yʕayyiš-kum mersī yʕayyiš-kum.
M
maṛᵊḥbā -kum ȭtūkā.
F2
-ḥlā-hum!
M
yizzi yizzi yizzi.
F1
xallāt-u famma
M
. ḥṛām.
F2
waḷḷāhi tšūf waḥda fi-tūnis
M
ayy saw
F2
ṛā-na la-hnā f-id-džīn ʕa-ll-ixxir.
F1
nšūfu ḥall ᵊl-malīk thizzu mʕā-kum l-in-nimsa.
M
b--šwayya s-sāʕa. šniyya l-mawḏ̣ūʕ bāš naḥkīu -h qbal-ma
F2
fhimt-ni ʕād? aḥna l-ǟ -ṛāžil ᵊhnā yḥibb yāxu aṛbʕa nsā. w-huwwa -ynažžam-š yaḥḏ̣aṛ ḥatta ʕlā mṛā.
M
āna b-iṛ-ṛžūlīya nāxu ḥatta ṯmanya nsā ʕādi židdan. -yqallaq--š.
F1
ʕand-i āna duwwīw. yāxu ?.
M
ʕlāh?