1 out of 1
sru:version: 1.2 ; sru:query: wid=tunico.17_uM043w001 ; fcs:x-context: tunico ; fcs:x-dataview: full ; sru:startRecord: 1 ; sru:maximumRecords: 1 ; sru:query: wid=tunico.17_uM043w001 ; sru:baseUrl: ; fcs:returnedRecords: 1 ; fcs:duration: PT0.017S PT0.165S ; fcs:transformedQuery: descendant-or-self::tei:w[@xml:id='tunico.17_uM043w001'] ;
1 - 1
M
ti-taww m-ill-ixxir b-iṛ-ṛžūlīya. m-ill-ixxir naḥki mʕā-k ᵊḥkāya āw quddām
F2
m-ill-ixxir w-ʕa-ll-ixxir w-f-il-ǟ muʔaxxir.
M
ā. li-mu il-muʔaxxir yāsir. ṣʕīb šwayya. hāw quddām iṭ-ṭufla. bāš tkūn hiyya šāhda ʕlī-ha.
F2
ayy.
04:00
F1
ismaʕ. ismaʕ a.
F2
šāhid -šṛaf-ši ḥāga.
F1
-šṛaf-ši ḥāga.
F2
maṣṛīya.
M
-zālit fi-yīd-ik ᵊnhāṛīn.
F1
āhā āhā. ʕlāh in-nhāṛīn š-famma?
M
nhāṛīn. ġudwa džīb iṯ-ṯm li-myāt alf iṣ-ṣbāḥ.
F2
.
F1
.
F2
wižh-i -ʕād-š bāš ᵊtšūf-u žumla.
F1
ismaʕ. tʕabbṛi-lha ʕlā mašāʕr-ik bi-myāt alf. hāk ᵊrxīṣ.
F2
hāḏa huwwa t-tūnsi uxt-i. it-tūnsi l-it-tūnsi ṛaḥma.
M
w-la-ʕšīya.
F1
maḥsūb-ik rxīṣ.
M
iṣ-ṣbāḥ džib-li myāt alf. w-la-ʕšīya nhizz nuṣṛuf-ha ʕlī-k.
F2
ismaʕ sīd-i. muš normāl . hāḏāya ism-u ? b-iṛ-ṛasmi yāsir ǟ.
M
.