1 out of 1
sru:version: 1.2 ; sru:query: wid=tunico.17_uM050w006 ; fcs:x-context: tunico ; fcs:x-dataview: full ; sru:startRecord: 1 ; sru:maximumRecords: 1 ; sru:query: wid=tunico.17_uM050w006 ; sru:baseUrl: ; fcs:returnedRecords: 1 ; fcs:duration: PT0.022S PT0.53S ; fcs:transformedQuery: descendant-or-self::tei:w[@xml:id='tunico.17_uM050w006'] ;
1 - 1
M
iṣ-ṣbāḥ džib-li myāt alf. w-la-ʕšīya nhizz nuṣṛuf-ha ʕlī-k.
F2
ismaʕ sīd-i. muš normāl . hāḏāya ism-u ? b-iṛ-ṛasmi yāsir ǟ.
M
.
F2
taḥfūn baṛša.
M
inti
F
ayy nimšīu?
M
māl id-dinya. māl id-dinya. šuft māl id-dinya?
F2
ayy.
M
-ysāwi ǟ ṛḏ̣āyit il-wāldīn.
F2
? aḷḷāh yihdi.
M
žā yʕāwin -ha ʕlā qdaṛ -ha w-ṛabb-i ynūb ᵊʕlī-h.
F1
ṛabb-i b-il-fās ayy hāḏāya maṯal tūnsi.
F2
bāy bāy w-zīd
F1
hayy.
F2
žumla waḥda.
M
ā. -ʕād-š il- lli māši l-is-sidṛa z-zītūna.
05:00
F2
ismaʕ haḏīka ʕamlit kāsa b-iṛ-ṛasmi?
F1
ā hādāya huwwa maṯal tūnsi.
M
lli māši l-is-sidṛa.
F1
lli māši l-is-sidṛa z-zītūna awla -h.
M
. lli māši l-is-sidṛa hṛab-lu b-il-fās.