1 out of 1
sru:version: 1.2 ; sru:query: wid=tunico.17_uM052w003 ; fcs:x-context: tunico ; fcs:x-dataview: full ; sru:startRecord: 1 ; sru:maximumRecords: 1 ; sru:query: wid=tunico.17_uM052w003 ; sru:baseUrl: ; fcs:returnedRecords: 1 ; fcs:duration: PT0.031S PT0.255S ; fcs:transformedQuery: descendant-or-self::tei:w[@xml:id='tunico.17_uM052w003'] ;
1 - 1
M
-ysāwi ǟ ṛḏ̣āyit il-wāldīn.
F2
? aḷḷāh yihdi.
M
žā yʕāwin -ha ʕlā qdaṛ -ha w-ṛabb-i ynūb ᵊʕlī-h.
F1
ṛabb-i b-il-fās ayy hāḏāya maṯal tūnsi.
F2
bāy bāy w-zīd
F1
hayy.
F2
žumla waḥda.
M
ā. -ʕād-š il- lli māši l-is-sidṛa z-zītūna.
05:00
F2
ismaʕ haḏīka ʕamlit kāsa b-iṛ-ṛasmi?
F1
ā hādāya huwwa maṯal tūnsi.
M
lli māši l-is-sidṛa.
F1
lli māši l-is-sidṛa z-zītūna awla -h.
M
. lli māši l-is-sidṛa hṛab-lu b-il-fās.
F1
. māši l-is-sidṛa
M
iz-zīt
F1
iz-zītūna awla -h.
M
-ʕlī--š ḥāṣīlu. āw-ka.
F2
āni sāḥlīya m-il-qirwān. zīdū-ha hāḏīya.
M
famma tawāfuq f-il-ḥukūma w-b-qudṛit ṛwā taww nitfāhmu -nibʕdū-š ʕlā bʕaḏ̣-na.
F2
šidd hāḏi ḥuṭṭ ʕand-ik.
F1
hayy hāt hāt. hayy.