1 out of 1
sru:version: 1.2 ; sru:query: wid=tunico.18_uIG169w019 ; fcs:x-context: tunico ; fcs:x-dataview: full ; sru:startRecord: 1 ; sru:maximumRecords: 1 ; sru:query: wid=tunico.18_uIG169w019 ; sru:baseUrl: ; fcs:returnedRecords: 1 ; fcs:duration: PT0.02S PT0.174S ; fcs:transformedQuery: descendant-or-self::tei:w[@xml:id='tunico.18_uIG169w019'] ;
1 - 1
IG
.
M
xāṭiṛ yžī yqul-lik hāḏāka hāwka qlā -yhi -yhimm--š -h guʕṛ w-dṛā š
IG
ayy.
M
s-ē huwwa ẓawwāli. w-inti l-muškla -k inti. ʕand-ik kaṛhba? bāhi ʕand-ik kaṛhba. inti ki-tḥill -šubbāk w-ṭṭayyiš ǟ škāṛa m--šu
IG
vwalā.
M
māw huwwa b-īd-u hāw f--šāraʕ yimši ʕlā sāqī-h miskīn.
ID
mhm.
M
wīn bāš yṭayyiš?
IG
ayy ṣḥīḥ ṣḥīḥ klām-ik ayy.
M
s-ē la mǟm šōz maʕnitha ǟ ...
IG
āma pu ... purtȭ yaʕṛfu aḥna t-twānsa maʕnāha ʕa-l-...taṭyīš l-wrāq w-taṭyīš l-iz-zibla w-kull. ʕlāš -baddlū-š maʕnāha ʕa-l- ...
17:00
IG
yaʕṛfu. il kȭsyȭ .
M
ismaʕ-ni bu-xlāf hāḏāka tibda ḥatta kān bāš ᵊtšūf ṛā-hu kull-ma bāš ᵊdžī taḥki ʕlā ḥāža ...
IG
ayy.
M
āna nžī nxammim -ha mbaʕd niṭlaʕ ᵊl-fūq niṭlaʕ niṭlaʕ niṭlaʕ niṭlaʕ niṭlaʕ nalqa ṛūḥ-i ḥatta m-il-fūq hūma ...
IG
bāh.
M
mākla bʕaḏ̣̣-ha.
IG
bāh.
ID
mhm.
M
bāš džī tlūmu ʕa-l-ūṭāni
IG
hāw wa- ...