1 out of 1
sru:version: 1.2 ; sru:query: wid=tunico.18_uM162w012 ; fcs:x-context: tunico ; fcs:x-dataview: full ; sru:startRecord: 1 ; sru:maximumRecords: 1 ; sru:query: wid=tunico.18_uM162w012 ; sru:baseUrl: ; fcs:returnedRecords: 1 ; fcs:duration: PT0.019S PT0.146S ; fcs:transformedQuery: descendant-or-self::tei:w[@xml:id='tunico.18_uM162w012'] ;
1 - 1
ID
w-l-wīn timši tušṛub kās vṏ?
M
bf
IG
fi-tūnis ?.
M
fi-bḷāyṣ ǟ w- ...
12:00
M
-ʕād-š tlawwiž ʕlā l-bḷāṣa šniyya walla l-wīn bāš timši ä m m paġ ġappōġ a kġītǟġ. bḷāṣa miš mʕabbya.
ID
mhm.
M
bḷāṣa miš ᵊmxaḷḷṭa. bḷāṣa ---š mašākil. ǟ bḷāṣa ġālya.
ID
mhm.
M
sömplemȭ maʕnitha paġ ēlīmīnasyȭ w-džī txammim -ha twalli bāš timši hūma aṛbʕa bḷāyiṣ fi-tūnis bāš timši mukš bāš timši bāṛ normāl fi-wuṣṭ tūnis maʕnitha bāš timši sindbād timši ǟ nimšī-ši ȭnžǟlīna. maġṛūm baṛša xāṭiṛ b-il- plādza ṣḥāb-i ǟ kull ġādīka. ḥatta seġvȫġ il-kull yibdāu lāhīn -ya. zāda l- pȫb kīf kīf ǟ nḥibb-ha. w---fammā-š bḷāṣa la fālǟz ǟ m bḷāyiṣ ᵊnḏ̣āf maʕnitha. ---tḥibb-ᵊš maʕnitha bāš timši š-tuqʕud tšūf hāḏāka š--h ʕmal hakka w-š--h ʕmal hakka.
IG
ayy.
M
māḏā--ya nibʕad ʕa-la-ʕbād akṯaṛ m-illi huwwa. kān famma bḷāṣa maʕnitha yḥuṭṭū--li waḥd-i taww nimši waḥd-i w- sīnȭ fi-dyāṛ maʕnitha fi-d dyāṛ ṣḥāb-i w-
IG
ayy. aḥsan.
M
walla waḥd-i f-id-dāṛ walla ḥāža. kōm naqṛa aġšītäktǖġ kōm la-ʕbād maʕnitha yžīu ...
13:00
M
maʕnitha m-il- ṏnteġyȫġ ǟ ṣḥāb-i min sūsa walla ḥāža
IG
ayy.
M
yusknu waḥḥad-hum. dȭk õn ē plǖ lībġ nuqʕdu f-id-dāṛ nuqʕdu
ID
ayy.
M
ǟ s-e ...
IG
w-inta s-sukna mtāʕ-ik f-id-daṛ? walla
M
nʕam?
IG
tuskun f-id-dāṛ mʕā mʕā mʕā