1 out of 1
sru:version: 1.2 ; sru:query: wid=tunico.18_uM184w009 ; fcs:x-context: tunico ; fcs:x-dataview: full ; sru:startRecord: 1 ; sru:maximumRecords: 1 ; sru:query: wid=tunico.18_uM184w009 ; sru:baseUrl: ; fcs:returnedRecords: 1 ; fcs:duration: PT0.023S PT0.177S ; fcs:transformedQuery: descendant-or-self::tei:w[@xml:id='tunico.18_uM184w009'] ;
1 - 1
ID
muš džǟz kontempōġǟġ.
M
kȭtõmpōġȫ ž-ǟm bōkū -na -fammā-š ḥāža ...
14:00
M
m-attīġ ǟ eksklǖzivmȭ maʕnitha.
ID
mhm. f famma festīvāl? ?…
M
famma festīvāl āma -nimšī-š li- festīvāl.
ID
famma džǟz a kaġtāž muš?
M
-nimšī-š.
ID
-timšī-š.
M
-nimšī-š ʕa-x-xāṭiṛ mirž. mirž sāʕ min dūb-ma tuxṛuž. dūb-ma tuxṛuž sāʕ awwil ḥāža tibda txammim fīn bāš tḥuṭṭ il-kaṛhba.
ID
ayy.
M
hāḏi awwil ḥāža. kān mukš bāš tḥuṭṭ il-kaṛhba bāš txammim f-it- trȭspōr ȭ püblīk . -fammā-š trȭspōr ȭ püblīk.
ID
mhm mhm.
M
taksī bāš ᵊdžī-k māhīš ᵊḥkāyit ġālya sirqa.
ID
mhm.
M
ʕand-i āna sirqa mtāʕ taksīyāt sürtū fi-hāk ǟ ayyāmāt ṣīf yibdāu yisxāybū-k kīf-ik kīf it-tūrīst maʕnitha.
ID
mhm.
M
yibdāu yzīd-ik f-il wāḥid.
ID
mhm.
M
huwwa ḥatta t-tūrīst muš bāhi -ta ta ta tisᵊrqu.
ID
dzīd.
M
āma kȭmǟm maʕnitha famma txammim fīn bāš tḥuṭṭ il-kaṛhba. ǖn fwā xlaṭṭ siġkǖlasyō -talqā-š fīn bāš tḥuṭṭ il-kaṛhba. w-mbaʕd f-id-dxūl marž ᵊmtāʕ būlīsīya. ta taww zaḥḥ āna māši bāš ʕāmil žaww bāš ᵊnšīx w-ba bāš naʕmil hakkāya kīf w-wāḥid