1 out of 1
sru:version: 1.2 ; sru:query: wid=tunico.18_uM199w001 ; fcs:x-context: tunico ; fcs:x-dataview: full ; sru:startRecord: 1 ; sru:maximumRecords: 1 ; sru:query: wid=tunico.18_uM199w001 ; sru:baseUrl: ; fcs:returnedRecords: 1 ; fcs:duration: PT0.019S PT0.156S ; fcs:transformedQuery: descendant-or-self::tei:w[@xml:id='tunico.18_uM199w001'] ;
1 - 1
IG
il-waḥla ? waḥla.
M
dȭk tuqʕud titfaṛṛiž tiṛqa titlaffit ʕa-ll-īmīn ʕa-ll-īṣāṛ tiṛqa ʕbād massxa baḥḏā-k. s-ē b-il-ḥaqq s-ē dēgūtȭ.
IG
yūfa l-kīf a?
ID
mhm.
M
yūfa maʕ ṭṭīr kull šayy maʕnitha. zīd ᵊmšīt ᵊmšīt maʕnitha muš -mšīt-š
ID
mhm.
M
āma illi titmarržu mu mu w-illi da tinsa l-mūzīka
ID
mhm.
M
w-tinsa l-wāḥid tuqʕud walla kartāž šnuwwa kartāž. ȭ fǟġ ä maʕnitha tēyātġe ex extġāoġdīnǟġ ṛā-hu.
ID
ayy.
M
txallī-h la-ḥžaṛ huwwa b-īd-u maʕnitha ...
ID
ayy.
M
āma s-ē šȭšē . ʕlāš hakkāka.
ID
mhm.
IG
āma la-ʕbād mas ǟ muš ᵊmtāḥ-ḥum zāda la-hnā ...
ID
ayy.
IG
walla n-nās ...
M
waḷḷāhi muš ᵊmtāḥ-ḥum zāda famma āna naʕṛif wāḥid maʕnitha -ä nṭayyiš būnṭa āna ḥatta āna taʕmil-ha ṛā-hu a.
IG
ayy.
M
il-būnṭa tāʕ is-sīgāṛu nṭāyyiš-ha f-il-ġa
IG
ā.