1 out of 1
sru:version: 1.2 ; sru:query: wid=tunico.18_uM240w015 ; fcs:x-context: tunico ; fcs:x-dataview: full ; sru:startRecord: 1 ; sru:maximumRecords: 1 ; sru:query: wid=tunico.18_uM240w015 ; sru:baseUrl: ; fcs:returnedRecords: 1 ; fcs:duration: PT0.022S PT0.169S ; fcs:transformedQuery: descendant-or-self::tei:w[@xml:id='tunico.18_uM240w015'] ;
1 - 1
M
muš bāš yṭayyiš.
IG
bāh.
M
b-illi bāš ykūn.
IG
huwwa žṻst ḥall -šubbāk w-ṭayyiš ġādi.
M
b-illi bāš ykūn.
IG
ayy.
M
b-illi bāš ykūn muš bāš yṭayyiš.
IG
vwalā.
M
walla wuṣṭ li-blād ʕlāš hakkāka? ǟ w-zmān l-maṛṛa l-uxṛa hbaṭ li-mdīna maʕnitha nahbaṭ dīma li-mdīna qaḏ̣̣yāt w-wāḥid ...
IG
ayy.
M
yibᵊʕṯū-ni ḥatta ḅāḅa yibʕaṯ-ni walla ḥāža sāʕāt nahbaṭ hakkāka bāš ᵊnṣawwiṛ w-walla ḥāža ma ma nitfaṛṛiž walla ḥā n n ninsa d-dinya.
IG
ayy. obseġvē hakka šwayya.
M
xzuṛt fi-ti-tʕayyif. tʕayyif l-aswāq yʕayyfu. ʕbād m b-il-ḥaqq maʕnitha ba ba puġšȭžē t džī txammim sāʕāt ᵊnqūl bāhi bi-llāhi xalli nxammim. āna -ya bīn-i w-bīn ṛūḥ-i kīfāš ᵊnnažžim ᵊnbaddil?
19:00
M
tūḥil.
IG
tūḥil ayy. w-kān ? taḥ ….
M
il y-ā kestyȭ il y-ā kestyȭ ä w-w- ġēpȭdġ ṛā-hu.
ID
mhm.
M
famma ḥāžāt illi ṏmpossībl . txammim f maʕnitha txammim -hum w-w-ḥāžāt ᵊbṣāṭ ʕa-ll-ixxir. w-baʕd džī brf
IG
ḥatta -taʕṛaf-hum ...
M.
..talqā-š ḥall.
IG.
..l-uxṛīn ygūlū-lik š-bī-k .