1 out of 1
sru:version: 1.2 ; sru:query: wid=tunico.18_uM245w008 ; fcs:x-context: tunico ; fcs:x-dataview: full ; sru:startRecord: 1 ; sru:maximumRecords: 1 ; sru:query: wid=tunico.18_uM245w008 ; sru:baseUrl: ; fcs:returnedRecords: 1 ; fcs:duration: PT0.02S PT0.174S ; fcs:transformedQuery: descendant-or-self::tei:w[@xml:id='tunico.18_uM245w008'] ;
1 - 1
IG
ayy. obseġvē hakka šwayya.
M
xzuṛt fi-ti-tʕayyif. tʕayyif l-aswāq yʕayyfu. ʕbād m b-il-ḥaqq maʕnitha ba ba puġšȭžē t džī txammim sāʕāt ᵊnqūl bāhi bi-llāhi xalli nxammim. āna -ya bīn-i w-bīn ṛūḥ-i kīfāš ᵊnnažžim ᵊnbaddil?
19:00
M
tūḥil.
IG
tūḥil ayy. w-kān ? taḥ ….
M
il y-ā kestyȭ il y-ā kestyȭ ä w-w- ġēpȭdġ ṛā-hu.
ID
mhm.
M
famma ḥāžāt illi ṏmpossībl . txammim f maʕnitha txammim -hum w-w-ḥāžāt ᵊbṣāṭ ʕa-ll-ixxir. w-baʕd džī brf
IG
ḥatta -taʕṛaf-hum ...
M.
..talqā-š ḥall.
IG.
..l-uxṛīn ygūlū-lik š-bī-k .
M
talqā-š ḥall. ti- fi-hāḏīka ʕād ǟ
IG
ʕād.
M
-qāl ḥadd ᵊl-ḥadd ʕād.
IG
ayy.
M
ē süġtū mbaʕd iṯ-ṯawṛa.
IG
ayy.
M
il-kullha baṛbūwāt. tahbaṭ f-il-kāyā f-il-kāyās ǟ y yqūl yaḥraq il-ǟ l-aḥ iḏ̣-ḏ̣aww l-aḥmaṛ dẓammaṛ-lu yqul-lik š--k. hāḏi l-taww fhimt-ha āna fi-tūnis. kīma qūm uqʕud. hāḏīka hiyya maʕnitha b-il-ḥaqq min šayy ydawwix. šayy ydawwix.
IG
ḥuṛṛīya.
M
n-õmpǟš
IG
kull wāḥid yaʕmil š-yḥibb.
M
n-õmpǟš ma-ḥlā-ha tūnis.