1 out of 1
sru:version: 1.2 ; sru:query: wid=tunico.4_uIG024w002 ; fcs:x-context: tunico ; fcs:x-dataview: full ; sru:startRecord: 1 ; sru:maximumRecords: 1 ; sru:query: wid=tunico.4_uIG024w002 ; sru:baseUrl: ; fcs:returnedRecords: 1 ; fcs:duration: PT0.021S PT0.175S ; fcs:transformedQuery: descendant-or-self::tei:w[@xml:id='tunico.4_uIG024w002'] ;
1 - 1
IG
ayy?.
Sar
ǟ tawwa -ʕand-ī-š.
IG
ayy lāzim ṛā-hu is-... ?lāzim.
Sar
tawwa -ʕand-ī-š f-il-kabinē ḥaṭṭīt-hum taww -ʕand-ī-š.
IG
mīsāliš.
S
ma-ḥlā-ha kilmit kabinē rīt? inšāḷḷa āna nwalli nqūl l-atölyē . ṛabb-i.
Sar
w-inti txaddam-ni mʕā-k. tāxu šokolā nwāġ ? ? f-il-kabinē.
S
kull ᵊnhāṛ nākil hakka šuklāṭa. s-ēpuġ puġ ...
IG
ō mwā tākil ḥāža ...
S
puġ moġāl.
IG
mīsāliš ʕa-l-aqall.
S
yʕayyš-ik.
Sar
šokolā nwāġ tākil?
ID
mers ᵊʕlī-k.
Sar
šokolā nwāġ.
IG
ǟ pff mīsāliš ...
Sar
šokolā nwāġ.
IG
meġsī nāxu ... mūrsu ṣġīr. meġsī bōkū.
Sar
āka-hāw. bāhi džī baḥḏā-ya ġudwa?
S
inšāḷḷa. nkallm-ik.
Sar
kallam-ni. ʕand-ik nūmṛū-ya? hāḏāka huwwa nūmṛū-ya. kallam-ni. ... ibʕaṯ-li messāž ʕa-l-fāysbūk il-yūm ǟ qul-li ġudwa bāš nžī-k walla šnuwwa. šūf ṛūḥ-ik umūr-ik w-kallam-ni. muš ġudwa baʕd ġudwa.