1 out of 1
sru:version: 1.2 ; sru:query: wid=tunico.4_uS104w002 ; fcs:x-context: tunico ; fcs:x-dataview: full ; sru:startRecord: 1 ; sru:maximumRecords: 1 ; sru:query: wid=tunico.4_uS104w002 ; sru:baseUrl: ; fcs:returnedRecords: 1 ; fcs:duration: PT0.077S PT0.801S ; fcs:transformedQuery: descendant-or-self::tei:w[@xml:id='tunico.4_uS104w002'] ;
1 - 1
ID
pur ēvitē pġoblǟm.
S
ayy -ni nšūf āna fi-dyāṛ w-dṛa šniyya. famma ? ṛxāṣ. āma b-ᵊṛžūlīya nxāf tiṭlaʕ famma ...
S
lāzim buqʕa nḏ̣īfa. dāṛ ᵊnḏ̣īfa w-kaġtyē bāhi w-...
IG
baṛša ḥāžāt.
S
waḥd-i xāṭiṛ. fhimt? š-xaṣṣ kān nalqa hakka stüdyō ṣġayyir fi-m ... dāṛ fi-vīlla āna walla fāza. mʕā ǖn famī w-f ... ō mwā tibda famma ...
IG
ʕand-i ṣāḥb-i taww -zāl ki-krā studyō ṣġīr ṣġīr ṣġīr ʕa-l-āxir. bi-myā w-xamsīn fi-bāṛdo. baḥ ... baḥḏa vṏ māṛs . āma apparammȭ l-mallāk ǟ mhm ... a ēvitē!
S
maṛž waḷḷah maṛž waḷḷah ... āna sṏ ...
IG
ḥatta huwwa fādid ayy.
S
āna waḷḷāhi sṏnsēġmȭ āna xāyfa m-il-...m-la-ḥkāyāt waḷḷah.
IG
la-hnā mṛā tikri waḥḥad-ha normāl f-il... f-il ... f-il-mužtamaʕwalla ʕa famma diffikültē?
S
fi-tūnis ǟ mṛā waḥḥad-ha dīma yuxᵊzṛū-lha hakka. fi-tūnis ǟ il-ʕāṣma.
IG
ayy.
S
ahwan.
IG
bāh.
S
muš ... dīma ...
S
tibda fi-ḥayy šaʕbi walla kull ...
IG
ā ū ayy.
S
... dīma dṛa kīfāh. āma -tibda fi-...fi-kaġtyē hakka šwayya ...
IG
.
S
... ayy.
ID
mhm.