1 out of 1
sru:version: 1.2 ; sru:query: wid=tunico.4_uS185w003 ; fcs:x-context: tunico ; fcs:x-dataview: full ; sru:startRecord: 1 ; sru:maximumRecords: 1 ; sru:query: wid=tunico.4_uS185w003 ; sru:baseUrl: ; fcs:returnedRecords: 1 ; fcs:duration: PT0.021S PT0.19S ; fcs:transformedQuery: descendant-or-self::tei:w[@xml:id='tunico.4_uS185w003'] ;
1 - 1
IG
ayy.
S
li-bhāma.
ID
ayy.
S
āna hāḏāka lli qhaṛ-ni li-bhāma. kān žā wāḥid ha ... hakka ...
IG
qadd-u qadd ṛūḥ-u.
S
... mitṯaqqaf w-šibʕān ...
IG
ayy.
S
... w-ṛabb-i ʕṭāh x ... ṣaḥḥa ṣaḥḥa. āma bhīm ᵊmṣattik ḥatta skültǖġ -taʕṛaš-š ᵊšniyya s-skültǖġ illi ʕand-ik?
ID
il-mufīd ṭayyšu li-flūs.
IG
inti kāṛ-ik sʔilt-ha šnuwwa l-kōr hāḏāka.
S
ti-āna m-il-frīp m-il-frīp tibda l-ḥāža nišrī-ha m-il-frīp ...
IG
ayy.
S
... -tibda -ha ǖn māġk yimši naqṛa l-māġk nudxul sǖġ ṏnteġnǟt w-nbarbiš ᵊšnūma f ... šniyya w-hāḏīka hakka w-ʕlāš. w-šniyya la matyǟġ...
IG
s-ē klǟġ?
S
w-ndṛa š ... waḷḷah! zaḥḥ! ḥāṣīlu xātim-ha baṛka ysallak-li ḥyā-ti. ḥyāt-na naḥna ḥyāt-na titbaddil. ? ḥyāt-na titbaddil bi-xwātim-ha baṛka. ʕand-ha xātim -h sṏnk ... sṏnk dyāmȭ.
S
kull ᵊdyāmȭ hakka kubṛ-u d-dyāmȭ hakka ... hakka.
ID
yaʕṭī-ha -ṣaḥḥa!
S
w-hakka taḥki a. āna rīt il-...
IG
ʕand-ha l-ḥaqq twaṛṛī-h m ... mizyān ū ?
S
? māhūš mizyān.
IG
il-xātim mizyān?