1 out of 1
sru:version: 1.2 ; sru:query: wid=tunico.4_uSar048w006 ; fcs:x-context: tunico ; fcs:x-dataview: full ; sru:startRecord: 1 ; sru:maximumRecords: 1 ; sru:query: wid=tunico.4_uSar048w006 ; sru:baseUrl: ; fcs:returnedRecords: 1 ; fcs:duration: PT0.023S PT0.144S ; fcs:transformedQuery: descendant-or-self::tei:w[@xml:id='tunico.4_uSar048w006'] ;
1 - 1
Sar
waḷḷah. lāzim-ni ǟ nitʕadda. nḥibb naqṛa. nḥibb nzīd naqṛa. nḥibb naʕmil ḥāžāt. nḥibb naʕmil kīf-ik. -naʕṛaš-š ᵊʕlāh. nḥibb naʕmil kīf-ik. tʕallamt krošē šwayya āma ḏ̣ṛab-ni la-ʕṣabmaʕnitha kull naʕmil ... yizzi yizzi ū s-ētġēkomplikēmēġd.
S
māla ismaʕ-ni amān aʕmil-li šwayya massāž min ᵊhnā amān.
Sar
īžā-ni l-kabinē . nḥibb-ikīžā-ni l-kabinē.
S
tawwa tawwa aʕmil-li!
Sar
tawwa -yžī-š -yžī-š.
S
taww aʕmil-li massāž amān.
Sar
tawwa -yžī-š īžā-ni l-kabinē īžā-ni b-il-ḥaqq waḷḷah.
S
waqtāš nžī-kġudwa?
Sar
ǟ la-ʕšīya. tḥibb ġudwa la-ʕšīya?
S
bāhi nkallm-ik.
Sar
nkallm-ik ġudwa la-ʕšīya mʕā s-sāʕtīn is-sitta.
S
kīfāš nāxu t-trṏ?
Sar
tāxu t-trṏ . tahbaṭ fi-ḥammām -šaṭṭ.
S
ǟ šnuwwa t-tġṏ?
Sar
trṏ famma trṏ wāḥid. trṏ bȭlyȫ.
S
ayy.
Sar
tahbaṭ ḥammām -šaṭṭ.
S
ayy.
Sar
tahbaṭ fi-ḥammām -šaṭṭ kallam-ni taww nžī-k.
S
bāh.
Sar
okē?