1 out of 1
sru:version: 1.2 ; sru:query: wid=tunico.6_uX001w132 ; fcs:x-context: tunico ; fcs:x-dataview: full ; sru:startRecord: 1 ; sru:maximumRecords: 1 ; sru:query: wid=tunico.6_uX001w132 ; sru:baseUrl: ; fcs:returnedRecords: 1 ; fcs:duration: PT0.025S PT0.601S ; fcs:transformedQuery: descendant-or-self::tei:w[@xml:id='tunico.6_uX001w132'] ;
1 - 1
X
-zilna mwāṣlīn, mwāṣlīn mʕā -ṛāp, ġāp kȭtestatȫġ, baṛša -kum naʕṛif illi yḥibbu -ṛāp. xāṣṣatan iṛ-ṛāp illi munfataḥ f-il-ʕālam il-ʕaṛabi baṛša. famma mawža kbīra mtāʕ ġappȫġ f-il ʕālam il-ʕaṛabi lli qāʕdīn yqaddmu fi-ṛasāʔil muhimma baṛša taḥki ʕlā hamm il-insān il-ʕaṛabi. aḥna fi-tūnis, fi-maṣṛ, fi-lubnān, f-il-uṛdun, wīn- ma kān hamm-na wāḥid w-il-amal ᵊmtāʕ-na wāḥid. mʕā bʕaḏ̣-na bāš nistaqᵊblu, baʕd -ykammlu yhizzu šwayya taʕṛfu lli famma baṛša ʔumūṛ taqnīya la-hnā, bāš nistaqᵊblu mʕā bʕaḏ̣-na -ṛāṣ. illi huwwa zamīl, ṣaḥafi. bāš nṣaffqū-lu mʕā bʕaḏ̣-na. āma qbal ᵊnḥibb nuškuṛ iz-zumalā -ṣaḥafīyīn w-iṣ-ṣaḥafīyāt, il-iʕlāmīyīn w-il-iʕlāmīyāt illi ḥāḏ̣rīn mʕā-na l-yūm. illi žāu baḥḏā- na l-yūm. taḥīya kbīra -hum. xāṭiṛ ṛaġm iḏ̣-ḏ̣uṛūf illi famma f-il-muʔassāt il-iʕlāmīya l-kull w-dūn istiṯnā, hūma ḥāḏ̣rīn ᵊmʕā-na l-yūm. nḥibb nsallim baṛša zāda ʕlā kull il-fannānīn illi ḥāḏ̣rīn baḥḏā-na. sallmu ʕlā žunūd il-ġaffāli -ʕād-š f-il-(?)baṛša, hāw baḥḏā-na l-ekīp teknīk illi wāqfa min tāli sallmu ʕlī-hum taḥīya kbīra baṛša baṛša. aqwa min hakka ʕād. šnuwwa žmāʕa, aʕṭīu-hum ḥaqq-hum. -l-amān w-žaww ᵊkbīr. sallmu ʕa-l-ekīp il-kull zāda lli wāqfa šahṛīn, šahṛīn kāmlīn w-hūma yixᵊdmu ṣbāḥ w-līl. tnažžmu titṣawwṛu t-tkambīṣillikambṣū-h bāš nažžamna nūṣlu l-iṣ-ṣahrīya hāḏīya. ṯāmir hāwka tāʕib min ġādi. karīm -naʕṛaš-š ᵊʕlī-h kēlkö pāġ . la-wlād baṛša nsallmu ʕlī-hum baṛša baṛša baṛša, xāṭiṛ ekīp žȫn dīnāmīk qāʕda tqaddim fi-hāḏāya l-kull. intūma zāda meġsī bōkū lli ḥāḏ̣rīn w--ziltu šāddīn iṣ-ṣḥīḥ bāš nkammlu mʕā l-mūzīka, mʕā -ṛāp, iṛ-ṛāp ... iṛ-ṛāṣ!