1 out of 1
sru:version: 1.2 ; sru:query: wid=tunico.9_uH014w010 ; fcs:x-context: tunico ; fcs:x-dataview: full ; sru:startRecord: 1 ; sru:maximumRecords: 1 ; sru:query: wid=tunico.9_uH014w010 ; sru:baseUrl: ; fcs:returnedRecords: 1 ; fcs:duration: PT0.031S PT0.524S ; fcs:transformedQuery: descendant-or-self::tei:w[@xml:id='tunico.9_uH014w010'] ;
1 - 1
H
dīnāṛ bāš yžīu? ḥāža xfīfa maʕnāha fi-xamsa qṭāyaʕ wāḥid bāhi ? sūm bāhi maʕnāha.
IG
ayy.
H
qāl-li xan-naʕmil dūṛa w-naṛžaʕ. qutt-lu aʕmil dūṛa w-...
IG
rīgil umūṛ-ik.
H
... reflešī byṏ w-wāḥid.
ID
w-sāʕāt tit ...
H
qutt-lu b-in-nisba l-prī s-ē mwā šǟġ gġatwī.
IG
dīma ha ayy
H
qutt-lu aṛxaṣ m-il-blāš. ʕṭīt-ik sūm ʕbāṛa aṛxaṣ m-il-blāš.
IG
hāḏa kull ṣaḥḥa -hum maʕnāha yuxᵊṛžu l-baṛṛa maʕnāha y yḥibbu yz
H
yžīu la-hnā kīma nqūlu b-b-vṏ orō walla qaddāh ǟ fi-yqul-lik tawwa blād kīma nqūlu mkaryza krīz w-wāḥid yqul-lik xan-nibᵊrku ʕlī-hum f-il-aswām maʕnāha fhimᵊt?
H
w-il-gāwri tqul-lu l-qaṭʕa hāḏīya tqul-lu b-xamsīn tqūl maṯalan ᵊb-tlāṯīn orō yqul-lik yaʕṭī-k tawwa walla yaʕṭī-k xamsa orō . in-nawʕīya mtāʕ li-klīyūnāt wallāt xāyba fi-sūq l-artizānā hāḏāya.
ID
mhm... mhm.
IG
smaʕ-na -ha ayy la-ḥkāya hāḏi ayy.
H
-ʕād-š hāk il-primyǟr šwā kīma nqūlu ʕahd bin ʕalī kānit. kānit li-klīyūnāt iṣ-ṣḥāḥ fhimᵊt? nžību hāk il-primyǟr šwā la-ʕbād bās ᵊʕlī-ha. tawwa kīma nqūlu ǟ a yaʕmlū-lhum hāk iṛ-ṛaḥalāt trwā orō maʕnāha b-iṭ-ṭayyāṛa w-b-il-ūtīl ᵊb-kull šayy.
ID
mhm.
H
fhimᵊt?
ID
mhm.
H
maʕnitha m y tḥissu huwwa akṯarīt-ha m rābaḥ f-la-ḥkāya maʕnitha s-sāyaḥ.
ID
mhm.
IG
mhm. ayy. ayy. ayy.