Layout

You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Corpus: Statistics

The following list displays all wordforms in the corpus ordered by frequency.

3578 ayy
3030 w
2190 il
1649 mā (foreign)
1620 l
1536 ǟ
1249 š
1111
1102 āna
1054 ha
921 f
909 i
889 fi
844 b
767 ik
730 ē (foreign)
682 s
663 hum
656 kull
647 u
636 li
575 hakka
566 bāš
550 la
533 walla
529 m
528 mhm
498 ʕand
489 ni
457 h
448 ā
440 famma
434 maʕnāha
412 na
409 ṛā
406 maʕnitha
402 xāṭiṛ
394 muš
391 āma
377 k
375 fhimt
372 illi
353 inti
343 ḥatta
334
321 ʕa
319 baṛša
308 ḥāža
305 sā (foreign)
303 hiyya
303 hu
299 huwwa
299 mʕā
297 wāḥid
293 kīma
286 tawwa
284 min
281 taww
277 šnuwwa
274 bāh
270 yaʕni
261 lik
261 tūnis
254 mtāʕ
247 dīma
246 lē (foreign)
244 zāda
243 kān
242 in
239 šayy
232 ya
230 hāw
221
214 waḷḷah
213 is
210 a
206 dē (foreign)
201 ʕbād
200 okē (foreign)
195 lu
184 t
183 n
182 kum
180 ʕād
175 ᵊmtāʕ
175 šwayya
174 ʕlā
173 ä (foreign)
172
170 pā (foreign)
170 ž (foreign)
169 žö (foreign)
168 aḥna
167 it
165 hnā
162
155 ȭ (foreign)
155 y (foreign)
154 dö (foreign)
153 d
153 lāzim
153 naḥna
150 kīf
146 id
146
146 lli
144 tḥibb
142 šniyya
142 ti
140 ixxir
139 maṛṛa
138 bāhi
138
138 hāḏāka
135 dāṛ
134 baʕd
133 iṣ
130 ka
129 ᵊʕlī
129 kīfāš
129 ṏ (foreign)
128 hūma
128 mē (foreign)
127 hāḏīka
127 nās
126 iṛ
124 fhimᵊt
123 ma
121 naʕṛaš
119 ṛūḥ
116 waqt
113 bȭ (foreign)
113 hāḏāya
112 ḥaqq
112 nḥibb
111 vā (foreign)
109 ki
108 byṏ (foreign)
107 yāsir
107 ʕlāš
106 hakkāka
106 ǖn (foreign)
105 ī
105 lö (foreign)
105 nqūlu
104 taʕmil
103 škūn
100 maṯalan
100 naʕmil
99 hāḏi
98 vwalā (foreign)
97 ḥa
97 ṛabb
95 xīr
92 ḥāžāt
92 waḷḷāhi
91 sāʕāt
90 hāḏa
90 hāḏīya
89 ᵊš
87 ᵊl
87 ʕlī
86 yʕayyš
85 blād
85
85 yžī
81 mīsāliš
81 rīt
81 tibda
81
80 hāk
80 yaʕmil
79 wīn
78 qbal
78 ṣḥāb
77 baṛṛa
77 ill
77 qutt
76 ism
75 normāl (foreign)
73 ġādīka
73 taḥki
72 āka
72 yqul
71 bāl
71 muxx
71 yḥibb
69 tšūf
69 waḥda
69 yizzi
68
68 ll
67 zāl
66 bāhya
66 ṣaḥḥa
66 uxṛa
65 džī
65 ḥkāya
65 ṣḥīḥ
65 twānsa
65 yūm
64 flūs
63 māla
63 umm
62 awwil
62 ḥatt
62 ilha
62 iz
61 mbaʕd
61 šū
61 wild
61 xidma
61 ʕan
61 ʕumṛ
59 dȭk (foreign)
59 hi
59 kaḏā
59 nimši
58 bi
58 bʕaḏ̣
58 kunt
57 ᵊmʕā
57 ḥadd
57 kö (foreign)
57 mṛā
57 timši
57 tūnsi
57 waḥd
56 iṭ
55 fammā
55 inta
55 yibda
54 bnāt
54 ʕmalt
53 naʕṛaf
53 nšāḷḷa
53 ṛāžil
53 šūf
52 nȭ (foreign)
52
51 kīfāh
51 xxi
50 akṯaṛ
50 lēz (foreign)
50 mšīt
50 nixdim
50 ṛāṣ
50 ṣbāḥ
50 žimla
50 žǖst (foreign)
50 ʕišrīn
49 ġādi
49 ō (foreign)
49 ṛasmi
48 nuṣṣ
48 qal
48 žirba
47 ḅāḅa
47 nhāṛ
46 āxaṛ
46 ḥum
46 tlāṯa
46 wal
46 ʕṛaft
45 hakkāya
45 ḥāṣīlu
45 qaddāš
45 taʕṛif
45 tġē (foreign)
45 wa
44 ᵊʕlā
44 iḏ̣
44
44 ū
44 zūz
44 ʕādi
43 bās
43 bḥaṛ
43 sāʕa
42 ᵊmtāḥ
42 intūma
42 ismaʕ
42 qult
42 tuxṛuž
42 yaʕṭī
41 baḥḏā
41 õn (foreign)
41 snā
41 ʕām
40 āxir
40 fē (foreign)
40 īnās
40 qāʕid
40 ta
40 žȫn (foreign)
39
39 kānit
39 pȫ (foreign)
39 qatt
39
39 šuft
39 ṭufla
39 yḥibbu
39 zaḥḥ
39 žaww
39 ʕaṛbi
39 ʕlāh
38 fāysbūk (foreign)
38 fīn
38 hāḏūma
38 nimsa
38 qaddāh
38 tġǖk (foreign)
38 žāt
37 īl (foreign)
37 swī (foreign)
36 iṯ
36 mūzīka
36 mwā (foreign)
36
36 puġ (foreign)
36 ši
36 tḥiss
36 tixdim
36 tqul
36 tü (foreign)
36 uxt
36 yaʕmlu
35 kilma
35 līl
35 plǖs (foreign)
35 ṣġāṛ
35 tǖ (foreign)
35 waqtāš
34 mawžūda
34 miš
34 naḥki
34 nisba
34 quddām
34 žā
34 ʕmal
33 klām
33 nšūf
33 tuqʕud
33 xamsa
33 zilt
32 aṛbʕa
32 ḥlā
32 insān
32 kāna
32 mnīn
32 naḥkī
32 qāʕda
32 slāma
32 tqūl
32 twalli
32 wuṣṭ
31 alf
31 bīn
31 ēt (foreign)
31 lha
31 malla
31 mānīš
31 paġ (foreign)
31 šbī
31 sūq
31
31 yaḥki
31 yilzim
30 bāy (foreign)
30 dṛa
30 ᵊhnā
30 ēl (foreign)
30 ġadyō (foreign)
30 ḥyāt
30 inšāḷḷa
30 mēm (foreign)
30 naʕṛif
30 sö (foreign)
30 tāʕ
30 xāyb
29 bin
29 bint
29 blāṣa
29 dežā (foreign)
29 fīsaʕ
29 kȭ (foreign)
29 lāzm
29 nahḏ̣a
29 ṣġīr
29 sȭ (foreign)
29 stanna
29 uxṛīn
29 yimši
29 ʕabd
28 bḷāṣa
28 ḥkāyāt
28 nibda
28 nqūl
28 talqā
28 yixdim
27 frȭsē (foreign)
27 hāḏūkum
27
27 lūġa
27 muškla
27
27 naʕmlu
27 nqul
27 šaʕṛ
27 sǖr (foreign)
27 ʕamlit
26 dēžā (foreign)
26 dü (foreign)
26 faqᵊṛ
26 mašākil
26 mersī (foreign)
26 naʕṭī
26 nimšīu
26 nuqʕud
26 sitta
26 sǖġ (foreign)
26 ṯawṛa
26 taʕṛaf
26 vī (foreign)
26 žīt
26 žṛāba
25 ah
25 āš
25 byṏsǖġ (foreign)
25 ᵊb
25 fāza
25 ġīr
25 kbīra
25 mšā
25 nafs
25 tṛā
25 umūṛ
25 wī (foreign)
25 xāyba
25 z
25 zaʕma
25 žimʕa
25 ʕāmil
24 āy
24 ḅāk (foreign)
24 dēz (foreign)
24 dinya
24 mawžūdīn
24 nitṣawwiṛ
24 qahwa
24 ṛāp
24 šaʕb
24 šhaṛ
24 ṯamma
24 xi
24 ywalli
23 ālāf
23 āw
23 ayya
23 baṛka
23 bikri
23 dȭ (foreign)
23 ēmisyȭ (foreign)
23 gdā
23 ḥabbīt
23 kaṛhba
23 smaʕt
23 taʕṭī
23 tnažžim
23 ūtīl
23 waḥḥad
23 yibdāu
23 yžīu
22 aġtīst (foreign)
22 ǟm
22 dxalt
22 ētē (foreign)
22 fāk (foreign)
22 fikra
22 frīp
22 iʕtiṣām
22 kāmla
22 llāhi
22 māšya
22 meġsī (foreign)
22 mizyāna
22 qṛāya
22 sṏnk (foreign)
22 talqa
22 ʕāṣma
21 aʕṭī
21 dȫ (foreign)
21 fūq
21 nifhim
21 sabʕa
21 ṣāḥibt
21 sāmaḥ
21 ṣġīra
21 tbāṛkaḷḷa
21 trṏ (foreign)
21 tudxul
21 wižh
21
21 xalli
21 yhimm
21 ʕašṛa
20 aqall
20 bōkū (foreign)
20 dīnāṛ
20 ġudwa
20 hūni
20 ir
20 lna
20 lqīt
20 maw
20 nāxu
20 qāl
20 ṛabbi
20 wallīt
20 yaʕṛfū
20 ykūn
20 yqūlū
20 ʕirs
19 aṣl
19 assosyasyȭ (foreign)
19 baḥḏa
19 bhāma
19 ᵊn
19 ᵊšwayya
19 ᵊʕlāš
19 idē (foreign)
19 isᵊm
19 kaʕba
19 kotē (foreign)
19 kwā (foreign)
19 māhīš
19 mǟm (foreign)
19 mtāḥ
19 nžī
19 plǖ (foreign)
19 šabāb
19 ṭful
19 tȭ (foreign)
19 wlād
19 xallī
19 ʕālam
19 ʕalī
19 ʕamal
18 aʕmil
18 ḏ̣abṭ
18 egzōmpᵊl (foreign)
18 fǟġ (foreign)
18 fām (foreign)
18 fāzāt
18 ḥā
18 īža
18 kawnu
18 kōm (foreign)
18 māhūš
18 mākla
18 mašāḷḷa
18 nḥuṭṭ
18 nismaʕ
18 šāraʕ
18 sīnȭ (foreign)
18 snīn
18 tālīfūn
18 ts
18 tṣawwiṛ
18 wallāt
18 žāya
18 ʕāda
18 ʕaks
18 ʔamal
17 annē (foreign)
17 avēk (foreign)
17 džīb
17 ᵊʕbād
17 fwā (foreign)
17 ḥānūt
17 hāwka
17 hayya
17 ḥwāyž
17 īd
17 kilmāt
17 māḏā
17 maʕṛūf
17 naḥkīu
17 nuxṛuž
17 ṏn (foreign)
17 qāʕdīn
17 rappȫr (foreign)
17 ṛāy
17 ṣaḥḥīt
17 salwa
17 štā
17 süġ (foreign)
17 sürtū (foreign)
17 tǟm (foreign)
17 tāxu
17 tē (foreign)
17 teknīk (foreign)
17 tġwā (foreign)
17 tḥuṭṭ
17 tūnsīya
17 ūlād
17 yaʕṛif
17 žōr (foreign)
16 amān
16 ba
16 bāṛ
16 bāraḥ
16 dṛā
16 ᵊḥkāya
16 ᵊmšīt
16 fǟt (foreign)
16 gaddāš
16 ḥaṭṭīt
16 imši
16 kāṛ
16 māhumš
16 māši
16 mawžūd
16 metrō (foreign)
16 myāt
16 naqṛa
16 ptī (foreign)
16 qadd
16 ṛadyō
16 ṣāḥb
16 strǟs (foreign)
16 süġtū (foreign)
16 ṣʕīb
16 tšidd
16 wallāu
16 waqtha
16 x (foreign)
16 xamsīn
16 xaṣṣ
16 yaḏ̣ṛab
16 ybīʕ
16 ʕāmīn
15 aḷḷāh
15 aʕazz
15 bdīt
15 buqʕa
15 ḏ̣āhaṛ
15 dētāy (foreign)
15 ᵊnnažžim
15 fō (foreign)
15 hāka
15 īḏa
15 kbīr
15 lābsa
15 maġṛib
15 māl
15 maʕṛūfa
15 miskīn
15 myā
15 nḥibbu
15 niktib
15 nuskun
15 par (foreign)
15 šaṭṭ
15 sē (foreign)
15 sīf
15 šʕaṛ
15 ṣʕība
15
15 ṭayyāṛa
15 taʕṛaš
15 tgūl
15 txammim
15 uxzuṛ
15 yḥibbū
15 yʕīš
15 ʕīn
15 ʕṛab
14 bāb
14 blāyṣ
14 ᵊnhāṛ
14 gult
14 ḥabs
14 ḥayawānāt
14 kānu
14 muhimm
14 mǖzīk (foreign)
14 naṛžaʕ
14 nimšī
14 qālū
14 qʕadt
14 ṛudd
14 ṣīf
14 sirqa
14 sǖpǟġ (foreign)
14 taqṛa
14 tilqā
14 tkūn
14 ṯnīn
14 ǖ
14 ūl
14 vȫ (foreign)
14 vṏ (foreign)
14 vṏnt (foreign)
14 xwāt
14 yaʕṛfu
14 yifhim
14 yilzm
14 yšūf
14 yuḏ̣huṛ
14 yʕayyiš
14 ʔilla
14 ʕmuṛ
13 ǟtġ (foreign)
13 bīžū (foreign)
13 dāxil
13 dīn
13 dōmǟn (foreign)
13 ekspō (foreign)
13 fṛānṣa
13 ḥammām
13 ḥasᵊb
13 ḥūma
13 kāyās
13 kṛam
13 kūlȫġ (foreign)
13 lībya
13 maṛsa
13 nitšaṛṛfu
13 nṛā
13 nsā
13 ȭglē (foreign)
13 ṏmpossībl (foreign)
13 orō (foreign)
13 peryōd (foreign)
13 prǟsk (foreign)
13 sbādri
13 sīd
13 taṣwīra
13 taʕmlu
13 tġō (foreign)
13 tnažžam
13 yibdu
13 yuqʕud
13 zālit
13 ʕamlu
13 ʕižbit
12 aḥadd
12 aḥki
12 ahla
12 bab
12 bīt
12 byṏsǖr (foreign)
12 ḏ̣ṛab
12 dustūṛ
12 duxxān
12 ᵊdžī
12 ᵊgdā
12 ēnäġžī (foreign)
12 ᵊnḥibb
12 grī (foreign)
12 gṛūp (foreign)
12
12 hāy
12 ḥkīt
12 ilhum
12 kbāṛ
12 klīyūnāt
12 kȭsēpt (foreign)
12 kursi
12 lhum
12 libsit
12
12 mabṛūk
12 māw
12 maʕnātha
12 mȭ (foreign)
12 mumkun
12 mūsīqa
12 nāšʔa
12 nhizz
12 normalmȭ (foreign)
12 ö (foreign)
12 paġtū (foreign)
12 peġyōd (foreign)
12 qlīl
12 ṛūba
12 ṣaḥḥt
12 sṏmpl (foreign)
12 stīl (foreign)
12 sūm
12 taʕṛf
12 taʕṛfū
12 ṭbīʕa
12 tismaʕ
12 titbaddil
12 tkammil
12 tuṛbya
12 yidd
12 yimšīu
12 yžīb
12 zīd
12 zīn
12 žmāʕa
12 ʕmalna
11 afkāṛ
11 allmȭ (foreign)
11 alṃānya
11 aṛbʕīn
11 ayyā
11 bāhīn
11 baṛnāmiž
11 bāz (foreign)
11 billāhi
11 binzart
11 dām
11 duwwīw
11 dwā
11 egzōmpl (foreign)
11 ēm (foreign)
11 es
11 foġmasyȭ (foreign)
11 ġōtāġī (foreign)
11 hāḏu
11 ḥamdūlla
11 hāni
11 ḥubb
11 ḥūmt
11 klǟġ (foreign)
11 klūn (foreign)
11 līn
11 maḥziṛ
11 miṯāl
11 mšāt
11 mšīna
11 naʕṛf
11 nkammil
11 nnažžim
11 nūmṛū
11 nwaṛṛī
11 õ (foreign)
11 pġoblǟm (foreign)
11 pūġ (foreign)
11 ṛwāḥ
11 ržāl
11 salām
11 šams
11 šaʕbīya
11 šōz (foreign)
11 taksī
11 tġūv (foreign)
11 tḥibbu
11 thizz
11 tišri
11 ṯmānya
11
11 wāḏ̣aḥ
11 wṛā
11 xḏīt
11 yaḥkīu
11 yāxu
11 yaʕmlū
11 yġanni
11 ynažžim
11 yqallaq
11 yqūl
11 yūṣil
11 žanūb
11 ʕāyla
10 āġ (foreign)
10 akḥal
10 al
10 ām
10 amī (foreign)
10 axyab
10 bā (foreign)
10 ḅāku
10 bāqi
10 bayy
10 bdīna
10 bnayya
10 da
10 ᵊnhizz
10 ᵊnžī
10 ēs (foreign)
10 ᵊškūn
10 faddīt
10 famī (foreign)
10 faṛd
10 fīlm
10 ġālya
10 hāḏūka
10 hāki
10 ḥāla
10 hamm
10 hayy
10 ḥayy
10 ḥāžž
10 ilna
10 kanadā (foreign)
10 kās
10 kēl (foreign)
10 kültǖġ (foreign)
10 laḥḏ̣a
10 maṛt
10 maʕ
10 minn
10 mlāyin
10 muʕayyin
10 mʕabbya
10 nābil
10 nḥiss
10 niqāb
10 nudxul
10 nwāġ (foreign)
10 nʕam
10 ȫ
10 ōtġ (foreign)
10 püblīk (foreign)
10 qbīla
10 ṛžūlīya
10 sāhla
10 swā (foreign)
10 tagžīm
10 tak
10 taṛžaʕ
10 ṯīqa
10 tūrīst
10 tuskun
10 uk
10 vwā (foreign)
10 xidᵊmt
10 yaʕṛaf
10 yizzī
10 yqūlu
10 yšidd
10 yuxṛuž
10 žāu
10 ẓawwāli
10 ždīda
10 žumla
10 ʕāylāt
10 ʔilā
10 ʕīnī
10 ʕšīya
9 ...
9 aflām
9 aġtġōz (foreign)
9 aḥmaṛ
9 aḥsan
9 aḥzāb
9 āni
9 badn
9 baṭṭāla
9 baʕtālīka
9 bf
9 bʕīda
9 ḏ̣ālma
9 dīvōġs (foreign)
9 domǟn (foreign)
9 dȭnk (foreign)
9 dūb
9 ēġ (foreign)
9 ᵊḥkāyit
9 ᵊkbīr
9 fṛank
9 ḥabb
9 ḥwum
9 ḥžaṛ
9 indṛa
9 kabinē (foreign)
9 kilmit
9 kṛāhib
9 ḷḷāh
9 lūġit
9 māhāš
9 malyūn
9 mītīn
9 mu
9 nalqa
9 naqṛāu
9 naʕṛfu
9 ndṛa
9 nibʕaṯ
9 nšūfu
9 ȭn (foreign)
9 pās (foreign)
9 plǖtō (foreign)
9 pō (foreign)
9 qānūn
9 qaṣba
9 ṛbuʕ
9 ṛīt
9 sabʕīn
9 šāk (foreign)
9 ṣāṛit
9 sī (foreign)
9 sṏk (foreign)
9 šrīt
9 stġǟs (foreign)
9 šufnā
9 swaġē (foreign)
9 syāsa
9 tablō (foreign)
9 tahbaṭ
9 taksīyāt
9 taʕṭi
9 tbaddil
9 tġȭnt (foreign)
9 tiṭlaʕ
9 tnnažžim
9 tōp
9 tṣāwir
9 ṭūb
9 ṭūl
9 tūṣil
9 txāf
9 vē (foreign)
9 waḥīda
9 wṛāq
9 wžīʕa
9 xāṭṛ
9 yišrīu
9 zaṭla
9 zāyd
9 zilna
9 žȭ (foreign)
9 ʕamlū
9 ʕāyiš
9 ʕḏ̣īm
9 ʕīša
9 ʕṭīt
8 aġšītäktǖġ (foreign)
8 aḥḥīṛ
8 akkōġ (foreign)
8 aḷḷāhu
8 apġē (foreign)
8 aṣḥāb
8 asmaʕ
8 atölyē (foreign)
8 bāġōk (foreign)
8 bālik
8 bāṛdu
8 baṛk
8 baʕḏ̣
8 baʕtāli
8 bīnāt
8 bʕīd
8 dārža
8 dāxla
8 dūṛa
8 dzāyir
8 ᵊblād
8 ᵊnkūn
8 ᵊnqul
8 ᵊnqūl
8 ᵊnšūfu
8 ᵊqbal
8 ēvīt (foreign)
8 ᵊždīd
8 fāmī (foreign)
8 fū (foreign)
8 fuṣḥa
8 gābsi
8 ġāli
8 gannān
8 gġūp (foreign)
8 ġnā
8 ġunnāya
8 ḥalq
8 hāt
8 hāžir
8 hazzīt
8 hizz
8 kalb
8 kallam
8 kāmil
8 kolyē (foreign)
8 kṏz (foreign)
8 krā
8 kūl
8 lībīya
8 mālȫġözmȭ (foreign)
8 matyǟġ (foreign)
8 mawḏ̣ūʕ
8 mažlis
8 msakkaṛ
8 muṛḏ̣a
8 mʕabbi
8 naṛžʕu
8 ngūl
8 nikḏib
8 nnažžam
8 noġmāl (foreign)
8 nšidd
8 nūm
8 ȫrōp (foreign)
8 pāž (foreign)
8 pġōžē (foreign)
8 plȫg (foreign)
8 pōlītīk (foreign)
8 prēsk (foreign)
8 prōgṛām
8 qhāwi
8 qwī
8 ṛumḏ̣ān
8 sāqī
8 sāʕ
8 ṣīfa
8 skültǖġ (foreign)
8 šokolā (foreign)
8 šrāt
8 šṭaṛ
8 suʔāl
8 taḏ̣ṛab
8 ṯāni
8 taṛqa
8 taṣwīṛa
8 tᵊġṛamt
8 tġēz (foreign)
8 tifhim
8 tilqa
8 tisʕa
8 tisʕīn
8 ṭlāq
8 ṭlaʕt
8 trwā (foreign)
8 ṭṭayyib
8 tušṛub
8 tūt
8 vōyāž (foreign)
8 vyǟn (foreign)
8 wāʔil
8 xa
8 xāṛiž
8 xḏā
8 xṛaž
8 xṛažt
8 yāqif
8 yaqṛāu
8 ybīʕu
8 ydūṛ
8 ygūlu
8 yḥuṭṭū
8 yisraq
8 yitʕadda
8 yixᵊdmu
8 ysahhil
8 yuqtlu
8 yxallī
8 žāb
8 zālu
8 žāy
8 zhaṛ
8 žīb
8 zibla
8 žibt
8 žmāʕit
8 ʕ
8 ʕādīya
8 ʕahd
8 ʕāmma
8 ʕandī
8 ʕaṛabīya
7 .
7 aġġīv (foreign)
7 aḥkī
7 akṯarīya
7 apār (foreign)
7 avwāġ (foreign)
7 baʕṯit
7 bdā
7 bīzāġ (foreign)
7 bon (foreign)
7 brill
7 ḏ̣āhir
7 daṛža
7 dyāṛ
7 e (foreign)
7 ᵊḥkāyāt
7 ᵊkwā (foreign)
7 ᵊmbaʕd
7 ᵊmṛā
7 ᵊnṣawwiṛ
7 ᵊnšūf
7 ᵊnwaṛṛī
7 ᵊṣḥāb
7 ᵊzġīr
7 fa
7 fāyiz
7 fṭūṛ
7 fukk
7 gāl
7 ġāliṭ
7 ġǟzȭ (foreign)
7 German
7 gītāṛ
7 gulna
7 gutt
7 ġūž (foreign)
7 ġyṏ (foreign)
7 ḥaṭṭ
7 ḥayāt
7 ḥdāš
7 ḥīṭ
7 ḥukūma
7 ḥuṭṭ
7 hwā
7 iḏ
7 īh
7 iẓ
7 īžā
7 kāġt (foreign)
7 kalima
7 kammalt
7 kestyȭ (foreign)
7 klāsiṭ
7 kokiyāž (foreign)
7 kōl (foreign)
7 kommȭ (foreign)
7 kunna
7 kwīġ (foreign)
7 lahža
7 māġk (foreign)
7 maktib
7 markaz
7 maʕṛūfīn
7 miskīna
7 mö (foreign)
7 mõntālītē (foreign)
7 msakkṛa
7 mudīra
7 munīr
7 mustqill
7 naʕml
7 naʕṛfū
7 niṭlaʕ
7 nlawwiž
7 nuqṭa
7 nwalli
7 omplwā (foreign)
7 ṏmpoġtȭ (foreign)
7 ṏnternǟt (foreign)
7 ōpen (foreign)
7 ṏvītasyȭ (foreign)
7 p (foreign)
7 paġtāž (foreign)
7 papyē (foreign)
7 pār (foreign)
7 pȫt (foreign)
7 qāṛi
7 qaṭʕa
7 qwīya
7 qʕad
7 r
7 ṛuddu
7 ṣabbāṭ
7 ṣāḥbit
7 salvadōġ (foreign)
7 sāʕtīn
7 sēvē (foreign)
7 sīgāṛu
7 šȭs (foreign)
7 sosāyitī (foreign)
7 stüdyō (foreign)
7 taḥkī
7 talfza
7 tāli
7 ṭaqs
7 tǟt (foreign)
7 te (foreign)
7 tilbis
7 titʕadda
7 titʕaṛṛif
7 tiʕžb
7 ṭlaʕ
7 ṯmanya
7 tʕadda
7 tʕāṛakt
7 tʕīš
7 uqʕud
7 ūṛāq
7 ūt
7 vġǟmȭ (foreign)
7 vīl (foreign)
7 vṏn (foreign)
7 vǖ (foreign)
7 vwāġ (foreign)
7 waṭani
7 wīt (foreign)
7 xāybīn
7 xulṭa
7 yāxiḏ
7 yaʕṭi
7 yḏ̣aḥḥak
7 yitkayyif
7 yiṭlaʕ
7 yṣīṛ
7 yudxul
7 yuṣṛuf
7 yxāfu
7 yžību
7 yʕayyif
7 žāmē (foreign)
7 žāṛ
7 žē (foreign)
7 žīna
7 žīya
7 žṏn (foreign)
7 ʕāmla
7 ʕaṛabi
7 ʕibāṛa
6 -
6 aġžȭ (foreign)
6 akbaṛ
6 alṃān
6 amerikṏ (foreign)
6 asāmi
6 ayyām
6 ayyāmāt
6 bah
6 baṛbaṛ
6 baṛd
6 bdāt
6 blā
6 blāš
6 bḷāyṣ
6 blȫ (foreign)
6 bō (foreign)
6 bqāyaʕ
6 būrgība
6 bwāt
6 bʕaṯt
6 dalī (foreign)
6 ḏ̣aṛb
6 ḏ̣aṛba
6 daṛžīn
6 ḏhab
6 diplōm (foreign)
6 dīs (foreign)
6 dīz (foreign)
6 džāz (foreign)
6 ēf (foreign)
6 ᵊġṛām
6 ᵊmlāyin
6 ᵊʕlāh
6 fāmilyāl (foreign)
6 fġȭsē (foreign)
6 fȭ (foreign)
6 fōtō (foreign)
6 franšēska
6 ġ
6 ġāba
6 gāwri
6 ġayri
6 gažmi
6 ġēyaksyȭ (foreign)
6 ġōb (foreign)
6 ġöšǟġš (foreign)
6 ġrība
6 gṛūpāt
6 ḥaṛf
6 ḥāṛṛ
6 ḥaṭṭū
6 hiṛṛ
6 hiwāya
6 ḥizb
6 ḥkīna
6 ḥlūwa
6 ḥudūd
6 ḥuṛṛīya
6 ḥuṛṛīyit
6 īdī
6 ilkum
6 intu
6 īṭālya
6 īyā
6 kaṛṛat
6 kēlkö (foreign)
6 kirš
6 klās (foreign)
6 klīyȭ (foreign)
6 kȭmēm (foreign)
6 kontākt (foreign)
6 lāf
6 lȭg (foreign)
6 maḥsūb
6 maṣālaḥ
6 mašṛūʕ
6 maṭʕam
6 mers
6 messāž (foreign)
6 mi
6 mīl (foreign)
6 mistānis
6 mizyān
6 mō (foreign)
6 mȭtālītē (foreign)
6 munṣif
6 mužtamaʕ
6 mʕallma
6 naḥku
6 nāklu
6 nāxuḏ
6 nḏ̣īfa
6 nīs (foreign)
6 nisʔal
6 nixdmu
6 nkallm
6 nö (foreign)
6 nȫf (foreign)
6 normālmȭ (foreign)
6 nšūfū
6 nuxzuṛ
6 nžīb
6 ṏmpōġt (foreign)
6 paġadōks (foreign)
6 pāġādōks (foreign)
6 pġōsēdǖġ (foreign)
6 pġožē (foreign)
6 plās (foreign)
6 plastīk (foreign)
6 pwīskö (foreign)
6 pwṏ (foreign)
6 qul
6 ṛāḥa
6 rapōr (foreign)
6 rappōr (foreign)
6 restōrȭ (foreign)
6 röšǟrš (foreign)
6 šadd
6 šaddit
6 šǟġš (foreign)
6 ṣāḥib
6 sāhil
6 šahṛīn
6 salāmu
6 sayyib
6 ṣbāʕ
6 ṣfāqsīya
6 sībl (foreign)
6 sīdi
6 sikrītu (foreign)
6 silʕa
6 sosyāl (foreign)
6 sraq
6 ṣṭāž
6 sukna
6 ṣūmāl
6 šwā (foreign)
6 tābaʕ
6 tabda
6 taḥt
6 taksi
6 tāla
6 ṯaqāfa
6 taṛḏ̣a
6 tārīx
6 taṛqā
6 tᵊxlaq
6 tġwāz (foreign)
6 tḥibbū
6 timšī
6 tinsa
6 tismʕu
6 tisʔal
6 titfaṛṛiž
6 titḥassin
6 tižbid
6 tṛawwaḥ
6 trȭspōr (foreign)
6
6 tṣīṛ
6 tšūfu
6 tuskut
6 tūžaʕ
6 tūžūġ (foreign)
6 ṭwīla
6 tʕaddīt
6 tʕallamt
6 ūla
6 ültīm (foreign)
6 ūṭa
6 vġē (foreign)
6 wāḥda
6 xaddāma
6 xāl
6 xams
6 xan
6 xaṭiṛ
6 xūḏ
6 yākil
6 yaṛžaʕ
6 ygūlū
6 yḥuṭṭ
6 yibʕaṯ
6 yismʕū
6 yṣalli
6 yūfa
6 yuqᵊʕdu
6 yžū
6 žanna
6 žī
6 žūġ (foreign)
6 žuṛṛit
6 ʕašṛ
6 ʕāyilt
6 ʕāyša
6 ʕāyšīn
6 ʕḏ̣am
6 ʕišt
6 ʕṛūsa
6 ʕumūmīya
5 āh
5 allō (foreign)
5 āmī (foreign)
5 amīra
5 āmūġ (foreign)
5 ǟnäġžī (foreign)
5 appāl
5 aṣġaṛ
5 assosyātīv (foreign)
5 aswām
5 awlād
5 axṭā
5 āxuṛ
5 balġa
5 ḅānān
5 bāṛdo
5 bhīma
5 biṭāqit
5 dabbaṛ
5 ḏ̣āhṛa
5 ḏālik
5 ḏ̣almū
5 daxlu
5 debīl (foreign)
5 dēgizmȭ (foreign)
5 dġwā (foreign)
5 dī (foreign)
5 diffīsīl (foreign)
5 dīġ (foreign)
5 dont (foreign)
5 dȭs (foreign)
5 dossyē
5 dxal
5 dzīd
5 dzīrīya
5 džūžīm
5 ᵊflūs
5 ekōl (foreign)
5 eksperyȭs (foreign)
5 el (foreign)
5 ᵊnṛā
5 ēšȭš (foreign)
5 espġī (foreign)
5 ᵊṯnāš
5 ᵊtšūf
5 fāhmīn
5 fann
5 fārġa
5 faṛš
5 fāsid
5 fassȭ (foreign)
5 fḥam
5 formasyȭ (foreign)
5 fṛanṣāwi
5 fsād
5 gammaṛt
5 gāwrīya
5 ġōtāġākt (foreign)
5 gū (foreign)
5 guddām
5 ḥāḏ̣rīn
5 ḥall
5 ḥamṛa
5 ḥaṛṛaṛ
5 ḥibla
5 hitler (foreign)
5 ḥkūma
5 hm
5 hȭnd (foreign)
5 ḥṛām
5
5 ḥūt
5 islām
5 isqāṭ
5 ixtiṛāʕ
5 kaffāġ (foreign)
5 kat (foreign)
5 kāt (foreign)
5 kaʕbtīn
5 kġēyasyȭ (foreign)
5 kġōkī (foreign)
5 kġošē (foreign)
5 klassīk (foreign)
5 kȫ (foreign)
5 kommȭsē (foreign)
5 konnē (foreign)
5 kȭtītē (foreign)
5 ktāb
5 lābis
5 laḥya
5 lāk (foreign)
5 libsa
5 līssē
5 lōžīk (foreign)
5 lūk (foreign)
5 mahma
5 makyāž
5 mānāš
5 manyǟġ (foreign)
5 maqaṛūna
5 massāž (foreign)
5 ṃāṭ (foreign)
5 maṯal
5 matyǟr (foreign)
5 mġāṛba
5 mil
5 mōd (foreign)
5 momȭ (foreign)
5 mȭnd (foreign)
5 mukṯarīya
5 musᵊlmīn
5 muwāṭnīn
5 nadwa
5 nāfʕīn
5 nahbaṭ
5 naḥḥīt
5 naḥmil
5 naḥsāb
5 nānsi
5 nashaṛ
5 nasʔlu
5 naʕṭi
5 niḏḏakkaṛ
5 nimsāwīya
5 ninsa
5 nišri
5 nišrīu
5 nitqāblu
5 nkūn
5 nnažžmu
5 nsīt
5 nurqud
5 nwār (foreign)
5 nxammim
5 nzīd
5 nʕāwid
5 nʕāwin
5 ȫġ (foreign)
5 ōrīžīn (foreign)
5 ṏstġǖmȭ (foreign)
5 paġtīġ (foreign)
5 partū (foreign)
5 passē (foreign)
5 pēyī (foreign)
5 pġȭ (foreign)
5 pġofīl (foreign)
5 pġṏsǟs (foreign)
5 poġnō (foreign)
5 pōlyō (foreign)
5 prōf (foreign)
5 prṏsīp (foreign)
5 ptīt (foreign)
5 pur
5 pyǟs (foreign)
5 q
5 qalb
5 qālit
5 qāṛīn
5 qdaṛ
5 qlam
5 qmāš
5 qṛāyit
5 qrīb
5 qrīt
5 qṣaṛ
5 qūl
5 rǟggē (foreign)
5 ṛaṣūl
5 ṛawwaḥt
5 ṛxīṣ
5 ṛžaʕt
5 ša
5 šādd
5 šāddīn
5 šäġšē (foreign)
5 ṣāla
5 sallim
5 šamāl
5 ṣaṛāḥa
5 saʕd
5 saʕʕī
5 servȫr (foreign)
5 setyǟm (foreign)
5 sġā (foreign)
5 šidd
5 sidṛa
5 šilḥa
5 šīrit
5 sīs (foreign)
5 sīt (foreign)
5 smā
5 šmāta
5 šnū
5 sömǟn (foreign)
5 sosyētē (foreign)
5 šṛāb
5 swīsra
5 sxāna
5 sʕīd
5 taḏ̣ḥak
5 tākil
5 ṯānya
5 tāxiḏ
5 taʕml
5 taʕṛīf
5 taʔsīsi
5 tellmȭ (foreign)
5 tġanni
5 tġāvāy (foreign)
5 tġȭt (foreign)
5 tismaḥ
5 tistanna
5 tkallim
5 tlāṯ
5 tlāṯīn
5 tö (foreign)
5 tṏntǖġ (foreign)
5 tṛažžaʕ
5 tṣāwiṛ
5 tsažžil
5 tšēk
5 tu
5 twā (foreign)
5 ṭwīl
5 txallī
5 txammam
5 tyṏ (foreign)
5 tʕaṛṛaft
5 tʕarris
5 vätmȭ (foreign)
5 wǟb (foreign)
5 wād
5 wāḏ̣ḥa
5 wāldī
5 waḷḷa
5 waʕy
5 xallaṣt
5 xḏāt
5 xlāf
5 xnaq
5 xṣāṛa
5 yaḏ̣ᵊḥku
5 yalᵊʕbu
5 yalqa
5 yalqāu
5 yāxḏu
5 yāxḏū
5 yaʕṭīu
5 yfidd
5 ygūl
5 yifhmu
5 yikbir
5 yisᵊrqū
5 yitʕāṛku
5 yižri
5 ykallam
5 ykammlu
5 ynažžmu
5 yṛawwaḥ
5 yṛažžaʕ
5 yšiddu
5 yšiddū
5 yšūfū
5 yumkun
5 yušᵊṛbu
5 yxammu
5 žaṛṛabt
5 ẓaṭla
5 žēl
5 žēnērasyȭ (foreign)
5 žibn
5 žild
5 žīnīrāsyȭ (foreign)
5 zīt
5 žȭġ (foreign)
5 žȭtī (foreign)
5 žǖ (foreign)
5 žūē (foreign)
5 žǖp (foreign)
5 žūžma
5 ʕā
5 ʕalāqa
5 ʕalay
5 ʕamm
5 ʔanā
5 ʕandū
5 ʕažram
5 ʕīb
5 ʕīnīn
5 ʕṭā
5 ʕuṯmāna
4 ?
4 afġikṏ (foreign)
4 aġlabīya
4 aġsälmȭ (foreign)
4 aġtistīk (foreign)
4 aḥḥīr
4 aksyȭ (foreign)
4 akwārǟl (foreign)
4 alǟz (foreign)
4 allowīn (foreign)
4 amal
4 āmūġȫz (foreign)
4 ān
4 aršītäktǖr (foreign)
4 aṛxaṣ
4 ataww
4 aw
4 awgen (foreign)
4 āwka
4 awṛāq
4 bāhit
4 bard
4 bārda
4 bārid
4 baš
4 bātīmȭ (foreign)
4 baṭṭalt
4 ḅāz (foreign)
4 bebē (foreign)
4 bīp
4 bižū (foreign)
4 bīʕ
4 bōz (foreign)
4 bu
4 buldān
4 būnṭa
4 bʕad
4 ḏ̣
4 dašṛa
4 dāvīd
4 dawlit
4 ḏ̣aww
4 di (foreign)
4 dīġektȫġ (foreign)
4 dīnāġ (foreign)
4 dīrǟkt (foreign)
4 dȭns (foreign)
4 dṛaž
4 dǖġ (foreign)
4 dūz (foreign)
4 dzīri
4
4 ᵊblāṣa
4 ēfa (foreign)
4 ᵊḥbīb
4 ekīp (foreign)
4 ekzȭmpl (foreign)
4 ᵊlqīt
4 ᵊm (foreign)
4 ᵊmgaṛbʕa
4 ᵊnkammlu
4 ᵊnnaḥḥī
4 ᵊnqūlu
4 ᵊnxammim
4 ᵊqṛāya
4 ᵊṛ
4 ᵊṣġāṛ
4 ᵊšniyya
4 espās (foreign)
4 esprī (foreign)
4 ētāp (foreign)
4 ᵊtkūn
4 ᵊʕmalt
4 fāhm
4 fakkīnā
4 fāraġ
4 fāsīl (foreign)
4 feminīn (foreign)
4 finī (foreign)
4 foġmülǟġ (foreign)
4 frīpāt
4 frȭs (foreign)
4 ġālṭa
4 ġīra
4 gižmi
4 ġōz (foreign)
4 ġyṏn (foreign)
4 ḥabbu
4 ḥaḏ̣āṛāt
4 haha
4 ḥammāmāt
4 ḥammāṣ
4 harlim (foreign)
4 ḥasb
4 ḥažžāma
4 hbaṭna
4 hindi
4 Hišām
4 ḥkāyit
4 hrīsa
4 ḥšūma
4 ḥuqūq
4 ibʕaṯ
4 iḏāʕa
4 īdõntifī (foreign)
4 iḥtiṛām
4 īmažīn (foreign)
4 īmīn
4 kallamt
4 kallīgġāfī (foreign)
4 kammil
4 kammlit
4 kappǖsṏ (foreign)
4 kāsa
4 katġ (foreign)
4 kawn
4 kāyinn
4 kē (foreign)
4 kġǟm
4 kġēyatġīs (foreign)
4 kġwā (foreign)
4 klīna
4 klīt
4 kṏnz (foreign)
4 kȭsärvatwār (foreign)
4 kōtš (foreign)
4 kōz (foreign)
4 kūġ (foreign)
4 kūn
4 kuṛṛāsa
4 lǟs (foreign)
4 lawwaḥ
4 lāyk (foreign)
4 laʕb
4 lbist
4 lībi
4 līla
4 löġ (foreign)
4 lōkāl (foreign)
4 lössȭ (foreign)
4 lsān
4 lubnān
4 lūḥ
4 lǖt (foreign)
4 maḏ̣āhir
4 māḏ̣i
4 mahbūl
4 malgġē (foreign)
4 mallāk
4 mammā
4 mannīfīk (foreign)
4 maṛᵊḥbā
4 maṛṛtīn
4 māṛs (foreign)
4 marsēy (foreign)
4 maṣᵊlḥa
4 maṣṛūf
4 māṭ (foreign)
4 matšō (foreign)
4 māyō
4 maʕlūma
4 maʕmil
4 maʕna
4 mdīna
4 melȭž (foreign)
4 mīnīmōm (foreign)
4 mirtāḥ
4 mitʕāṛik
4 mīyat
4 mizwid
4 mṏ (foreign)
4 mȭd (foreign)
4 mrīḏ̣
4 mšāu
4 muḥammad
4 mukš
4 mǖnīx (foreign)
4 muṯṯaqqfīn
4 mwa (foreign)
4 mwṏ (foreign)
4 mwȭ (foreign)
4 nabz
4 naḏ̣ḥak
4 naḥfaḏ̣
4 nākul
4 nāqif
4 naqqiṣ
4 nasʔlū
4 nāxḏu
4 nāxū
4 nažīb
4 naʕ
4 nhāṛīn
4 nḥawwil
4 nḥibbū
4 nḥill
4 nhizzu
4 nibdāu
4 nidā
4 nilbis
4 nimšu
4 nismin
4 nismʕu
4 nišrī
4 nistanna
4 nitfaṛṛiž
4 nitšaṛṛif
4 nižbid
4 nkallam
4 nkallim
4 nnažžmū
4 noġmalmȭ (foreign)
4 nqūm
4 nsažžlu
4 nṭayyib
4 nū (foreign)
4 nūmṛu
4 nuqᵊʕdu
4 nūṛ
4 nušᵊṛbu
4 nuṣṛuf
4 nuxᵊṛžu
4 nxāf
4 nʕāwnu
4 nʕīšu
4 o (foreign)
4 ōm (foreign)
4 ṏndepõndȭ (foreign)
4 õnkōġ (foreign)
4 ȭnturāž (foreign)
4 ōrōp (foreign)
4 ossī (foreign)
4 paġlē (foreign)
4 paġōl (foreign)
4 päġyōd (foreign)
4 pǟn (foreign)
4 partī (foreign)
4 pē (foreign)
4 peġsonnāž (foreign)
4 pġömyǟġ (foreign)
4 plṏ (foreign)
4 plǖz (foreign)
4 pōġt (foreign)
4 pȭs (foreign)
4 prōžē
4 pursȭ (foreign)
4 qāṛya
4 qaṣṣīt
4 qīma
4 qlib
4 qrība
4 qṛīt
4 qṭāṭiṣ
4 qulnā
4 qumt
4 quṣṣ
4 qwīyīn
4 ṛa
4 ṛāḥit
4 ṛawḏ̣a
4 ṛawwaḥ
4 ṛāžl
4 rīq
4 rǖ (foreign)
4 sa
4 sabbit
4 ṣābrīn
4 šäġš (foreign)
4 ṣaḥāfa
4 sāḥil
4 sahrīya
4 sāk (foreign)
4 ṣaḷḷa
4 šārm (foreign)
4 šāʔ
4 saʕʕīt
4 šē (foreign)
4 sēks (foreign)
4 sēt (foreign)
4 ṣḥīḥa
4 šhūṛ
4 sīnīmā
4 sirwāl
4 siyāsa
4 šlāka
4 smāḥ
4 smilla
4 šnuww
4 sȫmī (foreign)
4 šȫne (foreign)
4 sṏsǟġ (foreign)
4 sṏsäġmȭ (foreign)
4 šȭšē (foreign)
4 šrā
4 šubbāk
4 šuklāṭa
4 sukṛa
4 šūting (foreign)
4 süžē (foreign)
4 swāyaʕ
4 sxūna
4 syāṛa
4 syȭs (foreign)
4 šʕūl
4 tābirkūkis
4 tābʕa
4 taḏ̣āmun
4 taḥfūn
4 ṭāḥit
4 taḥku
4 taksīr
4 tākul
4 ṭalaba
4 tālīfūnāt
4 talvza
4 ṯalž
4 tamaṛṛud
4 ṭāq
4 ṭaṛf
4 tāy
4 taʔžīž
4 ṭbīb
4 ṭbīʕt
4 tēlē (foreign)
4 tfaḏ̣ḏ̣al
4 tfidd
4 tfīq
4 tġadisyonēl (foreign)
4 tġāš (foreign)
4 tġavāy (foreign)
4 tġīst (foreign)
4 tġṏ (foreign)
4 tgul
4 tġūvē (foreign)
4 tifṛaq
4 tin
4 tirtāḥ
4 titᵊlbis
4 titḥall
4 titṣallaḥ
4 tiʕžib
4 tkassaṛ
4 tlawwiž
4 ṯmānīn
4 ṭmāṭim
4 tnažžmu
4 tqūlu
4 tṛaqqa
4 trätmȭ (foreign)
4 tšāu (foreign)
4 tšāw (foreign)
4 tṣawwir
4 tšimm
4 tūġistīk (foreign)
4 tǖnīs (foreign)
4 tuqtil
4 twālēt (foreign)
4 twallī
4 txaṛṛaž
4 tʕāwid
4 tʕayyif
4 tʕīšu
4 ǖdēsē (foreign)
4 umayma
4 uskut
4 ūväġtǖġ (foreign)
4 vernī (foreign)
4 vṏt (foreign)
4 waḏ̣ᵊʕ
4 waqtāh
4 wāw
4 waʕ
4 wizza
4 wṣax
4 wṣilt
4 xaḏ̣ṛa
4 xaldūn
4 xallīt
4 xaṛža
4 xaṛžit
4 xātim
4 xāyfa
4 xdimt
4 xidmit
4 xuṛm
4 xuṭba
4 xwānžīya
4 yaḥfaṛ
4 yaḥkī
4 yaḥku
4 yaḥraq
4 yaqṛa
4 yāsīn
4 yaʕ
4 yaʕṭū
4 yḥaṛbiš
4 yḥāwil
4 yḥissu
4 yhizz
4 yḥuṭṭu
4 yifhmū
4 yikrī
4 yilbis
4 yilbsu
4 yismʕu
4 yišri
4 yistḥaqqū
4 ynažžam
4 yqaṛṛi
4 yquṣṣu
4 ysakkṛu
4 yšūfu
4 yṭayyiš
4 yuṣbuṛ
4 yūṣlu
4 yuxᵊṛžu
4 yuxᵊzṛū
4 ywaqqaf
4 yxaddim
4 yxawwfu
4 yžībū
4 yžīū
4 yʕaddī
4 yʕīšu
4
4 žahᵊl
4 žbal
4 ždīd
4 zeġō (foreign)
4 žēst (foreign)
4 žibba
4 zikri
4 ziltu
4 žimᵊʕtīn
4 žīrān
4 zītūna
4 žnab
4 žṛābit
4 ʕabbir
4 ʕabdallīya
4 ʕabīr
4 ʕal
4 ʕāmit
4 ʕāṛ
4 ʕaṛf
4 ʕāṛfa
4 ʕāwid
4 ʕāyš
4 ʕīla
4 ʕšā
4 ʕṭāt
4 ʕzīza
3 (h)
3 adōġ (foreign)
3 ǟġīdītǟġ (foreign)
3 aha
3 ahamm
3 aḥḥīṛa
3 aḥmad
3 aḥṛaf
3 āk
3 akīd
3 akkǖmǖlasyȭ (foreign)
3 akkušmȭ (foreign)
3 ālīs (foreign)
3 alkōl (foreign)
3 āṃān
3 amārīkāni
3 amityē (foreign)
3 amma
3 amūġ (foreign)
3 ansa
3 aparamȭ (foreign)
3 apparammȭ (foreign)
3 aqwa
3 ār (foreign)
3 āšǟt (foreign)
3 ashal
3 asma
3 asmahān
3 aswāq
3 at
3 attitǖd (foreign)
3 āwil
3 awqāt
3 ayyȫġ (foreign)
3 ayža
3 ǟz (foreign)
3 ažmaʕ
3 aʕṭi
3 ḅā
3 baddalt
3 baddil
3 bǟġž (foreign)
3 bāḥ
3 bāk (foreign)
3 ḅākūwāt
3 bāli
3 ballāla
3 baṛāmiž
3 baṛᵊmža
3 bārīz
3 baṛsa
3 barsēlōn (foreign)
3 ḅāsta
3 bayṛūt
3 bēbē (foreign)
3 bġāvō (foreign)
3 bhīm
3 bizāġ (foreign)
3 blāṣt
3 bõ (foreign)
3 bȭlyȫ (foreign)
3 bȭnd
3 bṛāhmi
3 buṛṭābᵊl
3 būṣṭu
3 būž (foreign)
3 byṏn (foreign)
3 bʕaḏ̣̣
3 bʕād
3 ḏ̣abᵊṭ
3 dāhiya
3 dāwī
3 dawṛ
3 dāxlīn
3 daxlit
3 dāyrīn
3 dāyṛīn
3 dbaš
3 ddizz
3 de (foreign)
3 dēbǖ (foreign)
3 degāž (foreign)
3 dēgūtē (foreign)
3 dekoltē (foreign)
3 delē (foreign)
3 depȭ (foreign)
3 dēs (foreign)
3 dessīnē (foreign)
3 dessṏ (foreign)
3 dġǟdlōks (foreign)
3 dīandl (foreign)
3 ḏ̣idd
3 diffērȭ (foreign)
3 dig
3 dīnāṛāt
3 doktor (foreign)
3 dokümȭ (foreign)
3 dōnn (foreign)
3 dȫrti (foreign)
3 dȫz (foreign)
3 dözyǟm (foreign)
3 ḏ̣ṛabt
3 drōg (foreign)
3 ḏ̣ulᵊʕ
3 dūṛ
3 duxla
3 dwāyāt
3 džaṛṛab
3 džǟz (foreign)
3 ēbȭ (foreign)
3 ᵊdžīb
3 ēfestō (foreign)
3 effōġ (foreign)
3 egzīst (foreign)
3 ᵊḥwāyž
3 ᵊḥyāt
3 ᵊklām
3 ēks (foreign)
3 ēksaktömȭ (foreign)
3 ēlīmīnasyȭ (foreign)
3 ᵊmṛawwḥīn
3 ᵊmrīḏ̣
3 ᵊnḏ̣āf
3 ᵊnhāṛīn
3 ᵊnḥill
3 ᵊnḥuṭṭ
3 ᵊnṛawwaḥ
3 ᵊnšāḷḷa
3 ᵊnṣawwir
3 ᵊnšidd
3 ᵊnṭayyiš
3 ᵊnzīd
3 ēr (foreign)
3 ᵊṣʕīb
3 etāž (foreign)
3 ᵊtbaddil
3 ᵊṭful
3 ētġ (foreign)
3 ᵊtnaḥḥī
3 ᵊtnažžim
3 etǖd (foreign)
3 ēvänmȭ (foreign)
3 ᵊždīda
3 ᵊžṛāba
3 falsfa
3 fannān
3 fannānīn
3 faqṛ
3 faṛᵊmla
3 fāš
3 fāysbūkži
3 faẓġūl
3 fāzit
3 festīvāl (foreign)
3 fīnu
3 fiqna
3 fīsikmȭ (foreign)
3 fȫ (foreign)
3 fōġs (foreign)
3 fṏn (foreign)
3 friška
3 frõnsē (foreign)
3 frõnsīs (foreign)
3 fuḏ̣ḏ̣a
3 fulāġ (foreign)
3 funūn
3 ġa
3 gābis
3 gāddīn
3 gaddū
3 gaḥḥāf
3 galb
3 gālġī (foreign)
3 ġalṭa
3 gālū
3 ġappǟl (foreign)
3 ġappȫġ (foreign)
3 gaṣṛīn
3 ġastā
3 gatt
3 gāʕdīn
3 ġēkǖp (foreign)
3 ġēvōlǖsyȭ (foreign)
3 gġāfīk (foreign)
3 gġī (foreign)
3 gġȭ (foreign)
3 ġnāyāt
3 ġömōġk (foreign)
3 ġṛām
3 grūp (foreign)
3 gūgil (foreign)
3 habbaṭ
3 ḥabᵊs
3 ḥabīb
3 ḥaddāži
3 ḥāḏ̣na
3 hāḏum
3 hahaha
3 ḥākim
3 hakkākat
3 hāku
3 ḥālāt
3 ḥālla
3 ḥallīt
3 händmēyd (foreign)
3 ḥaṛakt
3 ḥaṛqa
3 ḥaṛṛiṛ
3 ḥāsib
3 ḥassān
3 ḥassās
3 ḥašt
3 ḥaṭṭa
3 haw
3 hawā
3 ḥāwil
3 hāws (foreign)
3 hazz
3 hazzū
3 ḥdīṯ
3 hiblit
3 ḥiqd
3 ḥiwāṛ
3 ḥqīqa
3 ḥuṛṛ
3 ḥwāyiž
3 ibnu
3 īdīn
3 īk
3 ilbis
3 im
3 imāž (foreign)
3 īmāžīn (foreign)
3 imkānīyāt
3 īnāsāt
3 intixābāt
3 īṣāṛ
3 īsī (foreign)
3 italyṏ (foreign)
3 iʕdām
3 kāġiṭ
3 kaġtāž (foreign)
3 kaġtilāž (foreign)
3 kaġyǟġ (foreign)
3 kāhna
3 kalba
3 kallmū
3 kānāpē (foreign)
3 kānn (foreign)
3 kaṛṭūš
3 kātib
3 katōġz (foreign)
3 kāyin
3 kēsk (foreign)
3 kestyōnǟr (foreign)
3 kilᵊmtīn
3 kīlu
3 kīman
3 kinē (foreign)
3 klē (foreign)
3 klīmātīzȫr
3 koloġē (foreign)
3 kommǟrs (foreign)
3 kommǖnīkāsyȭ (foreign)
3 komplīkē (foreign)
3 konneksyȭ (foreign)
3 kõnsepsyȭ
3 kōr (foreign)
3 kȭsǟġ (foreign)
3 kȭsõnsǖs (foreign)
3 kȭtġ (foreign)
3 kȭtwāġ (foreign)
3 krīt
3 ktib
3 ktibt
3 kṯuṛ
3 kuffāṛ
3 kültǖġǟl (foreign)
3 kūp (foreign)
3 kūpl (foreign)
3 kūr (foreign)
3 kusksi
3 lāḥaḏ̣t
3 lāhi
3 lässē (foreign)
3 lāyt (foreign)
3 lhā
3 lib
3 lībġ (foreign)
3 līny (foreign)
3 lkum
3 llāh
3 lōv (foreign)
3 lqā
3 lqīnā
3 lubnāni
3 lūġāt
3 lǖks (foreign)
3 luṭf
3 madīna
3 maġṛūma
3 māġš (foreign)
3 maḥlūl
3 maktab
3 mālbōro (foreign)
3 māmȭ (foreign)
3 māni
3 maqṛūna
3 maṛbūṭa
3 markiz
3 maṛṛāt
3 maṛwa
3 māržīn
3 maš
3 maṣᵊṛ
3 māšī
3 maṣṛ
3 māt (foreign)
3 mawlūd
3 mawlūda
3 maʕn
3 maʕnā
3 mēkānīk (foreign)
3 mētāl (foreign)
3 mgaṛbʕa
3 minna
3 mīsālīš
3 mitfāhmīn
3 mitṛubbīn
3 mitxallfīn
3 mkassaṛ
3 mmaxxaṛ
3 mõn (foreign)
3 mȭntālītē (foreign)
3 mṏntönǖ (foreign)
3 moyṏ (foreign)
3 mōyṏ (foreign)
3 mrāyāt
3 msākin
3 msakkṛīn
3 mṭaṛ
3
3 mudīr
3 mumkin
3 muškult
3 mustaḥsan
3 mustaqbil
3 mxallṭa
3 mxaḷḷṭa
3 mzīya
3 mʕallim
3 naḥ
3 nahḏ̣āwīya
3 naḥḥi
3 nākil
3 nalqāu
3 nāqṣ
3 nāqṣa
3 nāqṣīn
3 nāṛ
3 nasᵊʔlū
3 naṭlaʕ
3 nažžamt
3 naʕṛa
3 nbaddil
3 nbannik
3 ndā
3 ndabbaṛ
3 nḏ̣īf
3 ngidd
3 nḥi
3 nḥuṭṭu
3 nibʕid
3 nifᵊhmu
3 nirtāḥ
3 niṣṭād
3 nistaʕml
3 nitᵊlhā
3 nitkayyif
3 nitṣawwaṛ
3 nitṣawwir
3 nitʕadda
3 nivō (foreign)
3 nixᵊdmu
3 nkamml
3 nlimm
3 nlimmu
3 nōġ (foreign)
3 nōṛ (foreign)
3 nqayyid
3 nqūlū
3 nṛawwaḥ
3 ntabbaʕ
3 nu
3 nudxlu
3 numšuṭ
3 nūn
3 nūṣil
3 nušṛub
3 nuxṛžu
3 nwallīu
3 nwaṣṣil
3 nxallī
3 nžaṛṛab
3 nʕarris
3 nʕīš
3 ōblīžē (foreign)
3 obžektīf (foreign)
3 ṏfäġyṏġ (foreign)
3 ṏfoġmasyȭ (foreign)
3 ȭgāžē (foreign)
3 oġižināl (foreign)
3 ōġīžīnāl (foreign)
3 oġižinō (foreign)
3 ōġözmȭ (foreign)
3 oktōbġ (foreign)
3 ṏmpoġt (foreign)
3 ṏnfoġmasyȭ (foreign)
3 õnglē (foreign)
3 ṏnkyēt (foreign)
3 ȭnš (foreign)
3 ṏntǟġǟs (foreign)
3 ṏntäġpġētasyȭ (foreign)
3 ṏnteġnasyonāl (foreign)
3 ṏnteġnǟt (foreign)
3 ṏnženyȫr (foreign)
3 orōp (foreign)
3 ṏspīġ (foreign)
3 ṏspīġē (foreign)
3 össēy (foreign)
3 ṏtäġyȫġ (foreign)
3 ȭtǟn (foreign)
3 otġīš (foreign)
3 ȭtȭdǖ (foreign)
3 ōtōmātikmȭ (foreign)
3 ṏvīt (foreign)
3 ōy (foreign)
3 pa (foreign)
3 pād (foreign)
3 paġtī (foreign)
3 päntǖġ (foreign)
3 pǟr (foreign)
3 parōl (foreign)
3 paṛtī
3 patšwörk (foreign)
3 pēġl (foreign)
3 pġǟt (foreign)
3 pġogġammasyȭ (foreign)
3 pġostitüyē (foreign)
3 plüzyȫr (foreign)
3 possībīlītē (foreign)
3 puġsȭ (foreign)
3 purtȭ (foreign)
3 pwā (foreign)
3 pwī (foreign)
3 qa
3 qāblu
3 qālu
3 qāṣṣīn
3 qaṭṭaʕt
3 qawl
3 qaẓd
3 qaʕda
3 qdīma
3 qillit
3 qīmit
3 qird
3 qṛāyt
3 qu
3 qulna
3 ṛābaʕ
3 ṛāḥt
3 rākba
3 ṛāyḏ̣a
3 rītū
3 rȭtrē (foreign)
3 ṛṛabbi
3 ṛūbit
3 rwāḥ
3 ṛžāl
3 šā
3 ṣā
3 ṣabbit
3 ṣabṛ
3 šaddū
3 ṣadīq
3 šǟġ (foreign)
3 sahrīyāt
3 sāknīn
3 sallmu
3 šāmārīx
3 sammīt
3 ṣanᵊʕt
3 šarka
3 šaṛqi
3 sǟt (foreign)
3 sawā
3 ṣāyiṛ
3 sǟz (foreign)
3 seġvīs (foreign)
3 sēkǖrītē (foreign)
3 ṣᵊqṭ
3 set (foreign)
3 sēyȭs (foreign)
3 sfāṛa
3 ṣġayṛāt
3 ṣġayyir
3 ṣġayyra
3 šhāyd
3 sīb
3 šīb
3 šilla
3 šīrāt
3 šīša
3 sistǟm (foreign)
3 sivīl (foreign)
3 šīxāt
3 sīzyǟm (foreign)
3 škā
3 skī (foreign)
3 sḷāṭa
3 šnūma
3 sṏ (foreign)
3 šȭ (foreign)
3 šoffāž (foreign)
3 šokē (foreign)
3 sȫl (foreign)
3 sömplemȭ (foreign)
3 šompwṏ (foreign)
3 šövȫ (foreign)
3 spesyālīzē (foreign)
3 šṛabt
3 subḥān
3 subḥāna
3 sūrīya
3 ṣūṭ
3 sūtyṏ (foreign)
3
3 ṭabᵊʕ
3 tabʕaṯ
3 ṭaf
3 taḥsāb
3 takk
3 talʕab
3 ṭalʕit
3 ṯaqāfīya
3 ṭarīqa
3 tašbaʕ
3 tashaṛ
3 taw
3 taʕbīṛ
3 taʕm
3 taʕṛfu
3 taʕyīnāt
3 tbaznīs
3 tbīʕ
3 tᵊfžaʕna
3 teġminē (foreign)
3 tġāvāyē (foreign)
3 tgažžim
3 tġuvē (foreign)
3 tḥaššim
3 tibqa
3 tibʕad
3 tikē (foreign)
3 tiktib
3 tilhā
3 timšīu
3 tintaxab
3 tiqlib
3 tiṣbaḥ
3 tissǖ (foreign)
3 tišṭaḥ
3 tistḥaqq
3 titᵊbnā
3 titᵊlhā
3 titsamma
3 titʕallim
3 titʕāṛik
3 tīvī (foreign)
3 tixṭāṛ
3 tkamml
3 tkayyift
3 tlā
3 ṭlāyn
3 tmaṭṭaṛ
3 ṯmunṭāš
3 tnaḥḥāt
3 tnaḥḥī
3 ṯnāš
3 ṯnīya
3 tō (foreign)
3 tombē (foreign)
3 tȭnt (foreign)
3 tqaddim
3 tquṣṣ
3 tṛāk
3 trankīl (foreign)
3 tṛaṣṣī
3 ṭrīq
3 trȭnt (foreign)
3 trōyka (foreign)
3 tšǟk (foreign)
3 tṣawwaṛ
3 tšax
3 tsaʕṭāš
3 ttabbʕu
3 ṭubba
3 tugʕud
3 tūlid
3 tǖnizyāna (foreign)
3 tǖnizyṏ (foreign)
3 tuqtul
3 ṯūṛ
3 turqud
3 tusknu
3 tuxṭub
3 txaddm
3 tʕaddit
3 tʕāṛakna
3 tʕaṛṛafna
3 udxul
3 ūlāni
3 ustāḏ
3 ūvǟġt (foreign)
3 uwwil
3 uy
3 v (foreign)
3 vālȫġ (foreign)
3 vīvġ (foreign)
3 vīz (foreign)
3 voyāž (foreign)
3 waḥ
3 waḥīd
3 waḥla
3 wāl (foreign)
3 wāldīn
3 wallit
3 wāqfa
3 wāqif
3 waṛqa
3 way
3 wāʕi
3 wiž
3 wlid
3 wṣil
3
3 wuṣlit
3
3 xālt
3 xammamt
3 xaṛṛažt
3 xaṛṛžit
3 xāṛžīn
3 xašm
3 xāṣṣa
3 xāṣṣatan
3 xāṭī
3 xaṭṭ
3 xaṭwa
3 xḏātū
3 xḏāu
3 xḏ̣uṛ
3 xiyāna
3 xmīs
3 xsāṛa
3 xyab
3 yabdu
3 yāklū
3 yasmīn
3 yaṭlaʕ
3 yāxū
3 ybān
3 ybīʕū
3 yfaṛṛaḥ
3 yġīru
3 yḥ
3 yḥaffṛu
3 yhizzu
3 yḥukk
3 yi
3 yibdā
3 yibᵊʕṯū
3 yibki
3 yifᵊhm
3 yifᵊhmū
3 yihdi
3 yikᵊḏbu
3 yiktib
3 yimᵊržu
3 yisᵊmʕū
3 yismaḥ
3 yismaʕ
3 yišrī
3 yitbāʕu
3 yitfaṛṛiž
3 yitkallam
3 yitnaḥḥa
3 yitsamma
3 yižbid
3 yiʕžb
3 ykallm
3 ykallmu
3 ymūtu
3
3 ysammīū
3 ysāʕd
3 yṣīṛu
3 ytabbʕu
3 yṭallaʕ
3 yuḥkum
3 yurqud
3 yusknu
3 yuskun
3 yūṣlū
3 yxaddam
3 yxallū
3 yzīd
3 yʕaddīu
3 yʕāwnū
3 yʕayyiṭ
3 yʕīn
3
3 zaġwān
3 žamb
3 žāmʕa
3 žaponǟz (foreign)
3 žaṛṛib
3 žāyy
3 žbāli
3 ždud
3 žēnērāl (foreign)
3 ẓġīr
3 zġīra
3 žirbi
3 žirbīya
3 žītū
3 žīʕāna
3 zmān
3 žȫ (foreign)
3 žōġ (foreign)
3 zṛābi
3 žüsk (foreign)
3 žwīlya
3 ʕabᵊd
3 ʕaddāt
3 ʕafsa
3 ʕallūš
3 ʕāmlīn
3 ʕāmm
3 ʕammart
3 ʕammt
3 ʕāmn
3 ʔann
3 ʕāqil
3 ʕāṛfīn
3 ʕāṛif
3 ʕarrsu
3 ʕāš
3 ʕaṣᵊṛ
3 ʕāšit
3 ʕaṭṭlū
3 ʕāylit
3 ʕbīdi
3 ʕižb
3 ʕnayyna
3 ʕzīz
2 08
2 15T12
2 49
2 absaṭ
2 ǟd (foreign)
2 ādōġ (foreign)
2 affǟġ (foreign)
2 afġō (foreign)
2 āġāb (foreign)
2 aġsǟl (foreign)
2 aġsǟlmȭ (foreign)
2 aġšītǟkt (foreign)
2 aġšitēkt (foreign)
2 aḥ
2 ahā
2 āhā
2 ahāw
2 ahlan
2 aḥsib
2 akkǖmǖlē (foreign)
2 aksǟpt (foreign)
2 aktīv (foreign)
2 aḷḷa
2 aḷḷāu
2 almȭ (foreign)
2 ālōġ (foreign)
2 alwān
2 alʕāb
2 äm (foreign)
2 āmān
2 amārīkya
2 āmᵊs
2 āmīn
2 amīr
2 amīṛāt
2 amn
2 an
2 anā
2 ānā
2 ānaršīzm (foreign)
2 andalus
2 anīmasyȭ (foreign)
2 animō (foreign)
2 annǖlasyȭ (foreign)
2 annülē (foreign)
2 anṯa
2 antīka
2 anwāʕ
2 āpētī (foreign)
2 appǟl (foreign)
2 apparǟy (foreign)
2 aqṣa
2 arāb (foreign)
2 aṛḏ̣i
2 aršītǟkt (foreign)
2 asāmī
2 ašbaʕ
2 asṛāṛ
2 assōs (foreign)
2 assōsyāsyȭ (foreign)
2 aštē (foreign)
2 asʔal
2 ǟtr (foreign)
2 attȭ (foreign)
2 Autor2016
2 āvē (foreign)
2 āvȭgaġdīst (foreign)
2 avrīl (foreign)
2 awla
2 axbāṛ
2 axḏ̣aṛ
2 axxir
2 ay
2 ayman
2 ayyūb
2 āž (foreign)
2 ažwā
2 aʕlam
2 aʕml
2 aʕmlu
2 baddlū
2 bāhī
2 bāhtīn
2 baladīya
2 bālāt
2 bandir
2 bānka
2 baqqālti
2 bāṛak
2 baṛbaṛīya
2 bardit
2 baṛᵊk
2 bāriḥ
2 bāša
2 baṣaṛ
2 baskǟt (foreign)
2 baššik
2 bātmān (foreign)
2 bātō (foreign)
2 bayġūt (foreign)
2 bažbūž
2 bāži
2 baʕᵊd
2 baʕṯ
2 bdāu
2 bē (foreign)
2 Belästigung
2 benevolǖs (foreign)
2 berbēr (foreign)
2 bġötǟl (foreign)
2 bġǖn (foreign)
2 bībān
2 bingaṛdān
2 binzaṛt
2 bīrra
2 biskla
2 blāṣit
2 bḷāyiṣ
2 blīd
2 blȭ (foreign)
2 blūs (foreign)
2 blūz (foreign)
2 bõlyȫ (foreign)
2 bȭn (foreign)
2 bȭs (foreign)
2 bqā
2 brf
2 bṛuknīn
2 bsākil
2 bṭāla
2 buġžwā (foreign)
2 buklē (foreign)
2 būlīsīya
2 būma
2 buṛṭāblūwāt
2 būsa
2 bǖt (foreign)
2 butȭ (foreign)
2 bwā (foreign)
2 byṏtō (foreign)
2 bʕa
2 bʕaṯ
2
2
2 ḏ̣a
2 dabbūza
2 ḏ̣abt
2 ḏ̣āhar
2 ḏ̣āhiṛ
2 dākūṛdu
2 dänmārk (foreign)
2 ḏ̣aṛbāt
2 ḏ̣aṛbit
2 ḏaṛwa
2 ḏāt
2 dawᵊṛ
2 dawla
2 daxlāni
2 daxxalt
2 dazzit
2 ḏ̣āʕ
2 daʕm
2 ḏ̣ḏ̣aḥḥak
2 ddaxxal
2 ddaxxil
2 ddūṛ
2 defȭ (foreign)
2 dēfō (foreign)
2 dēfūlē (foreign)
2 deġnyǟġmȭ (foreign)
2 dēkūvǟġ (foreign)
2 dēzekskǖzbīdȭ (foreign)
2 dēzōlē (foreign)
2 dġǟd (foreign)
2 ḏ̣īf
2 diffǟġȭ (foreign)
2 diġē (foreign)
2 dīmūqṛāṭīya
2 dināġ (foreign)
2 dirēkt (foreign)
2 direktömȭ (foreign)
2 dīvoġsē (foreign)
2 dizyǟm (foreign)
2 ḏkaṛ
2 dlāl
2 ḏnūb
2 dō (foreign)
2 dȫmī (foreign)
2 dömȭd (foreign)
2 dȭn (foreign)
2 donnē (foreign)
2 dȭnsȫr (foreign)
2 döpwī (foreign)
2 dqīqa
2 dram (foreign)
2 dṛāpū
2 dūbil
2 dūblö (foreign)
2 ḏ̣uḥᵊk
2 ḏ̣ulm
2 duṛt
2 dūṛu
2 dxalna
2 ḏ̣yāf
2 dyāmȭ (foreign)
2 dyāmunt
2 džīn
2 džōb (foreign)
2 ḏ̣ʕuft
2 ᵊbdīt
2 ᵊbḥaṛ
2 ᵊbḷāṣa
2 ᵊbʕaḏ̣
2 ᵊbʕaṯ
2 ᵊd
2 editōġyāl (foreign)
2 ᵊdṛā
2 ᵊdžāwib
2 effē (foreign)
2 ᵊġnā
2 ᵊġnāyāt
2 egzȭmpl (foreign)
2 ᵊhwā
2 ᵊkbīra
2 ᵊkġošē (foreign)
2 ekō (foreign)
2 ᵊkṛāym
2 ekspǟġ (foreign)
2 ekspäġyȭs (foreign)
2 ekspeġyȭs (foreign)
2 ekspōsisyȭ (foreign)
2 ekstġǟm (foreign)
2 ekstġāoġdīnǟġ (foreign)
2 ekzīst (foreign)
2 ēlimīn (foreign)
2 elsǟv (foreign)
2 ᵊmdaxxl
2 ᵊmġayyim
2 ēmī (foreign)
2 ēmissyȭ (foreign)
2 ᵊmnīn
2 ᵊmrakkib
2 ᵊmšā
2 ᵊmsakkaṛ
2 ᵊmšāt
2 ᵊmšīna
2 ᵊnbīʕ
2 ᵊndaxxal
2 ᵊndaxxil
2 ᵊnḏ̣īf
2 ᵊnḏ̣īfa
2 ᵊngūl
2 ᵊnḥibbu
2 ᵊnhižž
2 ᵊnkallim
2 ᵊnkammil
2 ᵊnmaṛṛiḏ
2 ēnōġm (foreign)
2 ᵊnsakkiṛ
2 ᵊnṣawwaṛ
2 ᵊnsažžlu
2 ᵊnsažžlū
2 ᵊntabbaḥ
2 ᵊnwalli
2 ᵊnwallīu
2 ᵊnxāliṭ
2 ᵊnžaṛṛib
2 ᵊnžīb
2 ᵊnžību
2 ᵊnžūm
2 ᵊnʕāwdu
2 ᵊnʕāwnū
2 epilasyȭ (foreign)
2 ᵊqbīlīka
2 ᵊqrīt
2 ᵊrṣāṣ
2 ᵊṛxīṣ
2 ᵊṣġīra
2 ēsk (foreign)
2 ēskö (foreign)
2 ēšȭž (foreign)
2 essȭns (foreign)
2 ᵊtgaṛgiṛ
2 ᵊtgūl
2 ᵊtḥibb
2 ᵊtnažžmu
2 ᵊṯnīn
2 ᵊtqaṛṛi
2 ᵊtṣāwir
2 ᵊtṣubb
2 ᵊṭṭayyib
2 etüdyȭ (foreign)
2 etwāl (foreign)
2 ᵊṭwīl
2 ᵊtzahhaṛ
2 ᵊtʕīš
2 ēvenmȭ (foreign)
2 ēvitē (foreign)
2 ᵊxdimt
2 ᵊxfāf
2 ᵊždud
2 ᵊzṛuq
2 ᵊʕdū
2 ᵊʕmal
2
2 fǟ (foreign)
2 fādid
2 fäġmē (foreign)
2 fāhim
2 fakültē (foreign)
2 fammāš
2 faṛᵊq
2 faṛq
2 fās
2 faṣᵊl
2 fassaṛ
2 fassdu
2 fassrit
2 fāt
2 faṭṛa
2 fāyqa
2 fāzt
2 fḏ̣āyaḥ
2 festō (foreign)
2 fēt (foreign)
2 fhimtu
2 fīks (foreign)
2 fīl (foreign)
2 fīlān
2 filfil
2 fīnȭs (foreign)
2 fiqt
2 firḥāna
2 flān
2 flō (foreign)
2 flū (foreign)
2 fṏ (foreign)
2 fōn (foreign)
2 fōtōgġāfī (foreign)
2 fōtōšōp (foreign)
2 fqīr
2 fṛansīs
2 frī (foreign)
2 fumm
2 fuṣfāṭ
2 fwīġ (foreign)
2 ġā
2 ġǟd (foreign)
2 ġaḏ̣ḏ̣
2 gafṣa
2 gāġ (foreign)
2 ġāġ (foreign)
2 gāġd (foreign)
2 gaġsȭ (foreign)
2 gal
2 ġālib
2 gālit
2 gāny (foreign)
2 ġapōġ (foreign)
2 ġappōġ (foreign)
2 gār (foreign)
2 gaṛdān
2 ġaṛᵊb
2 ġass (foreign)
2 ġǟst (foreign)
2 gaṣʕa
2 ġäzȭ (foreign)
2 gbal
2 ġespēkt (foreign)
2 ġēyālīzē (foreign)
2 ġēyünyȭ (foreign)
2 gġāfīst (foreign)
2 gġāfītī (foreign)
2 gġǟg (foreign)
2 gġatwī (foreign)
2 gġatwīt (foreign)
2 gġāv (foreign)
2 gġōs (foreign)
2 ġī
2 ġlā
2 ġögāġd (foreign)
2 ġōl (foreign)
2 ġȫližyȭ (foreign)
2 gȫrlz (foreign)
2 ġössūġs (foreign)
2 ġōtāġaksyȭ (foreign)
2 gṛāffītī (foreign)
2 grīmās (foreign)
2 gṣīr
2 gūl
2 guʕṛ
2 gwuṛṛa
2 habbaṭṭ
2 ḥabbīna
2 habbṭu
2 hābṭa
2 habṭit
2 hadaf
2 ḥaḏāmi
2 haḏīka
2 ḥāḏ̣ṛa
2 hāḏū
2 hāḏumka
2 ḥafla
2 ḥafṣīya
2 ḥāga
2 ḥāḥim
2 hakkākit
2 ḥāl
2 hālo
2 ḥālt
2 ḥamdān
2 ḥamdāni
2 ḥamdilla
2 ḥamdu
2 ḥamdulla
2 ḥamdullāh
2 hang (foreign)
2 ḥaqqa
2 ḥaqqin
2 ḥāšit
2 ḥasṛa
2 ḥassāsa
2 haššik
2 ḥāšt
2 ḥat
2 ḥaṭṭit
2 hāwa
2 ḥawwa
2 ḥawwalt
2 hāyil
2 hāyka
2 ḥāž
2 ḥāžā
2 ḥāžt
2 ḥažžāmt
2 ḥdūd
2 he
2
2 hiš
2 ḥiss
2 hiy
2 hiyy
2 ḥkāt
2 ḥkāu
2 ḥkāyt
2 ḥlīb
2 hnāya
2 hrādis
2 ḥṛūf
2 ḥsās
2 ḥu
2 ḥukᵊm
2 ḥukka
2 ḥumla
2 hūnīya
2 ḥuṛṛīyāt
2 ḥwāl
2 ḥwānit
2 ḥyūṭ
2 iḏāʕit
2 iḏāʕīya
2 īdē (foreign)
2 īdȭtifyē (foreign)
2 ifraḥ
2 iḥṣāʔīyāt
2 iktib
2 ilhā
2 iltizām
2 iltizāmāt
2 īmāž (foreign)
2 imigrāsyȭ (foreign)
2 ippī (foreign)
2 irhābīyīn
2 isī (foreign)
2 ismi
2 išri
2 istiqāla
2 istwāġ (foreign)
2 isʔal
2 īṭālīya
2 ittiḥād
2 ixrānīn
2 ixtilāf
2 īžu
2 iʕlām
2 kabbūṭ
2 kāfir
2 kāġ (foreign)
2 kaġġē (foreign)
2 kāġīkātǖġ (foreign)
2 kaġtyē (foreign)
2 kalīpsu (foreign)
2 kalitē (foreign)
2 kālm (foreign)
2 kammilt
2 kammlu
2 kamyūn
2 kapsǖl (foreign)
2 kāraktǟr (foreign)
2 karlōs (foreign)
2 kaṛṭ
2 kāṛṭa
2 kartāž (foreign)
2 kāsk (foreign)
2 kātastrōf (foreign)
2 kawwāṛžīya
2 kazāk (foreign)
2 kaʕbāt
2 kaʕbit
2 kbuṛ
2 kelkö (foreign)
2 kestyȭn (foreign)
2 kibrit
2 kiḏba
2 kīfā
2 kīfaš
2 kīfās
2 kīst (foreign)
2 klāb
2 klāsīk (foreign)
2 klȫb (foreign)
2 kōġ (foreign)
2 kōġd (foreign)
2 kolläksyȭ (foreign)
2 kollāž (foreign)
2 kollē (foreign)
2 kollēž (foreign)
2 kommȭd (foreign)
2 kompāny (foreign)
2 komplēks (foreign)
2 konnǟ (foreign)
2 kōnt (foreign)
2 kȭnt (foreign)
2 kōntākt (foreign)
2 kōntᵊr (foreign)
2 kȭntr (foreign)
2 kȭsǟr (foreign)
2 kȭsepsyȭ (foreign)
2 kostǖm (foreign)
2 kȭt (foreign)
2 kȭtre (foreign)
2 kottȭ (foreign)
2 krwā (foreign)
2 kū (foreign)
2 küġyȫz (foreign)
2 kullin
2 kulwāġ (foreign)
2 kuṯṛu
2 kūžīna
2 kwayysa
2 kwṏ (foreign)
2 lābsīn
2 lāhīn
2 laḥn
2 lahžit
2 lākin
2 lammīt
2 lāsqa
2 laṭīf
2 layāli
2 lāzmu
2 laʕalla
2 lᵊ
2 lēs (foreign)
2 lībäġtē (foreign)
2 lilla
2 līnye (foreign)
2 lissē (foreign)
2 līsta
2 lȭgāž (foreign)
2 lȭng (foreign)
2 ložīk (foreign)
2 lōžisyēl (foreign)
2 lubnānīya
2 lūn
2 lǖnǟt
2 lwī (foreign)
2 lʕabt
2 madām (foreign)
2 ṃaḍāṃ (foreign)
2 maḏbūḥa
2 mādda
2 maddit
2 maḏ̣lūmīn
2 mafhūm
2 māfya
2 maġrib
2 maġṛūm
2 māġs (foreign)
2 maġsā (foreign)
2 mäġvēy (foreign)
2 maḥbūb
2 mahriz
2 maḥṛūq
2 maḥṭūṭ
2 māhu
2 maḥzaṛ
2 maktūb
2 maktūba
2 mal
2 mammāt
2 mamnūʕīn
2 ṃān
2 mandīla
2 mānīfestasyȭ (foreign)
2 manifīk (foreign)
2 manzah
2 manžim
2 maṛbūḥ
2 maṛᵊḥba
2 marīya
2 maryūl
2 maṛž
2 mas (foreign)
2 mǟš (foreign)
2 mašārīʕ
2 masᵊlḥa
2 mašhad
2 mašhūṛ
2 māšīn
2 maskaṛā (foreign)
2 mašmūm
2 maṣṛi
2 maṣṛīya
2 masrūq
2 massxū
2 mastǟġ (foreign)
2 mātäġyǟl (foreign)
2 maṭālib
2 maṭāṛ
2 matḥaf
2 matiryēl (foreign)
2 maṭmāṭa
2 mātṏ (foreign)
2 matqūna
2 mātu
2 mawāqaʕ
2 mawž
2 mawžūdin
2 maydān
2 māyorka (foreign)
2 māysēlf (foreign)
2 maʕdt
2 maʕṛfa
2 maʕriḏ̣
2 mbāriḥ
2 mḏ̣ahhṛa
2 mdammṛa
2 mdawwṛīn
2 me (foreign)
2 melȭnkolīk (foreign)
2 mešȭstē (foreign)
2 metrīz (foreign)
2 mēzȭ (foreign)
2 mībūn
2 middayynīn
2 miggāyz
2 mīḥi
2 minimōm (foreign)
2 minǖt (foreign)
2 minyatǖġ (foreign)
2 mirž
2 misāḥa
2 mistānsa
2 mišwīya
2 mithannīn
2 mitrū
2 mizrāya
2 mlāyka
2 mo
2 mõ (foreign)
2 möblē (foreign)
2 mōdestī (foreign)
2 modifīkasyȭ (foreign)
2 mōġ (foreign)
2 mȭga (foreign)
2 mȭn (foreign)
2 mōnōprī (foreign)
2 mõntġē (foreign)
2 mōrāl (foreign)
2 mozayīk (foreign)
2 mqābla
2 mṛawwaḥ
2 mṛīḏ̣
2 ms
2 msakkrīn
2 mšī
2 mšit
2 mṭayyša
2 mūḏ̣a
2 muḏ̣āhṛāt
2 muḏ̣xma
2 mufīd
2 mufīda
2 muḥāfḏ̣a
2 munāḏ̣aṛāt
2 munaḏ̣ḏ̣ma
2 munaḏ̣ḏ̣māt
2 munāsbāt
2 murūž
2 muškil
2 muškila
2 mǖskl (foreign)
2 muškul
2 mustadʕi
2 mūvmȭ
2 muwāṭna
2 mūz
2 muʕānāt
2 muʔassasāt
2 muʔaxxir
2 muʔminīn
2 muʔmnīn
2 muʕtaṛaf
2 muʕtaṣma
2 muʕtaṣmīn
2 mwã (foreign)
2 mwāṣlīn
2 mwatyē (foreign)
2 mxaḷḅẓa
2 mxāx
2 mxayyṭa
2 myuzik (foreign)
2 myūzik (foreign)
2 mzabbil
2 mʕabbīn
2 mʕaṛṛsa
2 nāb
2 nabdāu
2 nabī
2 nabqa
2 nabʕaṯ
2 naḏ̣ᵊṛb
2 naḏ̣ṛa
2 nadʕu
2 nahᵊbṭu
2 naḥkū
2 naḥnu
2 nahž
2 nalʕab
2 nammāl
2 naqṛā
2 naṛqa
2 nāṣib
2 naṣṛ
2 nasʔal
2 natüġēl (foreign)
2 nawʕ
2 nawʕīya
2 nāxḏū
2 nāxiḏ
2 naxlaṭ
2 nāžūtī
2 naʕṛ
2 nbaddlu
2 nbān
2 nbīʕ
2 ndṛā
2 nfaʕ
2 nfīq
2 nġazzil
2 nhāṛit
2 nibki
2 nibrid
2 nikrīu
2 nimšīū
2 nimšū
2 nindib
2 ninsāu
2 niqāṭ
2 niški
2 nišṭaḥ
2 nistannu
2 nistaqᵊblu
2 nistaʕmlu
2 nistxāyil
2 nisʔall
2 nitfāhmu
2 nitlaffiṭ
2 nītru (foreign)
2 nitsall
2 nitʕaddu
2 nitʕallim
2 nitʔaṯṯir
2 nīya
2 nižᵊbd
2 nkallmu
2 nkammlu
2 nkassaṛ
2 nmidd
2 nmūt
2 nnabbṛu
2 nōbl (foreign)
2 nōġm (foreign)
2 nōtāt (foreign)
2 nqaṛṛī
2 nqayyd
2 nṛažžaḥ
2 nrīžim
2 ns
2
2 nṣabbaḥ
2 nsallim
2 nṣawwṛu
2 nsažžil
2 nšiddu
2 ntabbʕu
2 nṭayyḥu
2 nṭayyiš
2 nǖ (foreign)
2 nufᵊṛḏ̣u
2 nūfi
2 nuḥkum
2 nūmṛūwāt
2 nuqʕdu
2 nurgud
2 nuṛqud
2 nuṛʕuš
2 nusknu
2 nuskut
2 nūṣlu
2 nūvotē (foreign)
2 nuzl
2 nwaṛṛi
2 nwaṣṣl
2 nxāliṭ
2 nxall
2 nxallīū
2 nxallṣu
2 nžību
2 nzīdu
2 nžīu
2 nʕāwdu
2 oblīgāsyȭ (foreign)
2 obližē (foreign)
2 ōdīmāt (foreign)
2 offġ (foreign)
2 ṏflǖyȭs (foreign)
2 ṏfō (foreign)
2 ȭfȭs (foreign)
2 oġdinǟġ (foreign)
2 oġgānīzasyȭ (foreign)
2 oġgānīzē (foreign)
2 oġōp (foreign)
2 ōġȭž (foreign)
2 ōh
2 ok (foreign)
2 ṏklȫb (foreign)
2 ṏkõsyȭ (foreign)
2 oktōbr
2 oktōbre (foreign)
2 õmpǟš (foreign)
2 ṏndēpȭdȭ (foreign)
2 ṏndyēn (foreign)
2 ṏnstāgrām (foreign)
2 ȭnt (foreign)
2 ṏntǟgġ (foreign)
2 ṏnteressē (foreign)
2 õntġöpġönāġyā (foreign)
2 opsyȭ (foreign)
2 orõnžē (foreign)
2 orōpēyṏ (foreign)
2 õsǟnt (foreign)
2 ṏstālasyȭ (foreign)
2 ostṛālya
2 ṏsülīn (foreign)
2 ṏtǟġē (foreign)
2 ȭtġē (foreign)
2 ōtġö (foreign)
2 ȭtġötyṏ (foreign)
2 ṏtġǖk (foreign)
2 ōtōrīzasyȭ (foreign)
2 ottāwā (foreign)
2 ṏvītē (foreign)
2 ōz (foreign)
2 ōžūġd (foreign)
2 paġanōyāk (foreign)
2 paġfṏ (foreign)
2 paġfwā (foreign)
2 pāġk (foreign)
2 pāġȭ (foreign)
2 paġs (foreign)
2 päġsōnālītē (foreign)
2 päġsonnāž (foreign)
2 palmāryōm (foreign)
2 papāt (foreign)
2 parlōt (foreign)
2 parmī (foreign)
2 pass (foreign)
2 pāss (foreign)
2 passāž (foreign)
2 pasyȭns (foreign)
2 pāyizāž (foreign)
2 pēdē (foreign)
2 pēdēžē (foreign)
2 pēdofīl (foreign)
2 peġdǖ (foreign)
2 peġsonnēl (foreign)
2 pērǖk (foreign)
2 pġ (foreign)
2 pġǟsk (foreign)
2 pġefǟġ (foreign)
2 pġivē (foreign)
2 pġṏ
2 pġȭdġ (foreign)
2 pġodwī (foreign)
2 pġōf (foreign)
2 pġōfīl (foreign)
2 pġōpġ (foreign)
2 pġṏsīp (foreign)
2 plastifyē (foreign)
2 plāžyā (foreign)
2 plē (foreign)
2 plēzīġ (foreign)
2 plēzīr (foreign)
2 plǖm (foreign)
2 plüsyȫr (foreign)
2 plǖtȭ (foreign)
2 pȫb (foreign)
2 poġt (foreign)
2 politīk (foreign)
2 pōr (foreign)
2 pōzē (foreign)
2 primyǟr (foreign)
2 privē (foreign)
2 prōdwī (foreign)
2 psīko (foreign)
2 psīkōlōžīk (foreign)
2 pursõnṭāž (foreign)
2 pūvwār (foreign)
2 pwiskö (foreign)
2 pwṏnt (foreign)
2 qābilt
2 qall
2 qallaq
2 qamīs
2 qāṛṣa
2 qaṣṣū
2 qaṭaṛ
2 qaṭṭūṣ
2 qāyd
2 qayyid
2 qāʕa
2 qaʕdit
2 qaʕdu
2 qbīlīka
2 qdum
2 qhaṛ
2 qilla
2 qirwān
2 qlāl
2 qṛāu
2 qrīnā
2 qṛub
2 qṛūda
2 qṣīṛa
2 qṭāyaʕ
2 qʕatt
2 ṛabbaʕt
2 ṛadditt
2 ṛaġm
2 rakkaz
2 rāp (foreign)
2 ṛās
2 ṛawād
2 ṛawwḥu
2 ṛažžaʕt
2 ṛažʕit
2 ṛaʔīs
2 rē (foreign)
2 restōrasyȭ (foreign)
2 rīgil
2 rīḥ
2 rīḥa
2 rȭntrē (foreign)
2 rötār (foreign)
2 ṛqīnā
2 ṛūbt
2 ṛukba
2 rūtīn (foreign)
2 rūž (foreign)
2 rxīṣ
2 ṣabbāt
2 sǟd (foreign)
2 šādda
2 šaddīn
2 šaddīt
2 šāf
2 sāfirt
2 šāfū
2 šāġm (foreign)
2 šaġžē (foreign)
2 sāḥāt
2 ṣaḥḥīṭ
2 šāhid
2 sāhlīn
2 ṣaḥṛa
2 šahṛīt
2 šahṛīya
2 ṣahrīya
2 šahṛīyit
2 šakᵊškit
2 sākin
2 sākta
2 sāktīn
2 sāl (foreign)
2 ṣāliḥāt
2 sālȭ (foreign)
2 sālsa (foreign)
2 sāmḥū
2 šammīt
2 šǟn (foreign)
2 sāq
2 sāqay
2 ṣāṛ
2 šarbȭ (foreign)
2 šāri
2 sārq
2 sarqū
2 sarw
2 sās
2 sāvödīġ (foreign)
2 saw
2 ṣawwaṛ
2 ṣawwatt
2 šāyaḥ
2 šāyb
2 šāyxa
2 šāyy
2 sayybū
2 sayyid
2 säzȭ (foreign)
2 sǟzȭ (foreign)
2 šaʕbi
2 šaʕfa
2 sbab
2 šbābik
2 ṣbābiṭ
2 šbaʕt
2 sbīṭāṛ
2 ṣbīṭāṛ
2 ṣbuḥ
2 seġġē (foreign)
2 sēġkl (foreign)
2 seġyȫ (foreign)
2 seküritē (foreign)
2 sēzȭ (foreign)
2 šfā
2 ṣfir
2 šhāda
2 sīkatġīs (foreign)
2 sikka
2 sikkīna
2 sīlȭs (foreign)
2 sinȭ (foreign)
2 šīra
2 sirr
2 sistēm (foreign)
2 šišwāṛ
2 sitoyṏ (foreign)
2 sitrōnād (foreign)
2 sittīn
2 sitüyasyȭ (foreign)
2 šīxa
2 škāṛa
2 škīt
2 skōt (foreign)
2 skūl (foreign)
2 skunt
2 slāḥ
2 slāṭa
2 šn
2 šna
2 sȫ (foreign)
2 šoffȫr
2 sōġ (foreign)
2 söġē (foreign)
2 sögȭdǟr (foreign)
2 šōkē (foreign)
2 sṏkȭnt (foreign)
2 sökrē (foreign)
2 solüsyȭ (foreign)
2 šōmbġ (foreign)
2 sōnī
2 sṏnkȭnt (foreign)
2 šȭns (foreign)
2 šȭnž (foreign)
2 šōp (foreign)
2 šōs (foreign)
2 sosyetē (foreign)
2 sȭtġö (foreign)
2 sṏtǖġ (foreign)
2 spektākl (foreign)
2 spōr (foreign)
2 šṛabᵊt
2 šṛaf
2 šrāu
2 staġfir
2 stānist
2 stāž (foreign)
2 staʕml
2 šṭīḥ
2 šṭūṭ
2 sū (foreign)
2 ṣūf
2 sūffġ (foreign)
2 šufna
2 šuftu
2 šūfū
2 sukkān
2 süksē (foreign)
2 ṣulṭa
2 ṣuqqāṭ
2 sür (foreign)
2 sūtyȭ (foreign)
2 sūvēnīġ (foreign)
2 suyyāḥ
2 švȫ (foreign)
2 ṣwābʕ
2 swāgir
2 ṣʕāb
2 sʔal
2 sʔalnā
2 sʔalt
2 šʕānbi
2 sʔilt
2 ṭa
2 tabbaʕt
2 ṭabīʕa
2 tābl (foreign)
2 tāblō (foreign)
2 tāfha
2 taḥ
2 ṭāḥ
2 taḥarruž
2 taḥīya
2 taḥkīu
2 taḥṛīṛ
2 takattul
2 tāklu
2 ṭālaʕ
2 talgā
2 ṯāliṯ
2 ṭallʕū
2 ṭalyāni
2 ṭalʕu
2 ṭalʕū
2 tamaẓriṭ
2 ṯammā
2 tanaḏ̣ḏ̣um
2 tanaffus
2 tanṣaḥ
2 tanšʔa
2 tapī (foreign)
2 tāqif
2 taqlīdīya
2 taqṛā
2 taqṛāu
2 taṛsīm
2 taryīš
2 tashal
2 taṭṛaḥ
2 taṭyīš
2 ṭāwla
2 taxdīm
2 taxṭif
2 tāxū
2 ṭayyaḥ
2 ṭayyba
2 ṭayybit
2 ṭayyiš
2 taʕ
2 tāʕba
2 taʕbīr
2 tāʕib
2 taʕmal
2 tbaddlit
2 tbaḥḥaṛ
2 tbān
2 tbāṛkaḷḷah
2 ṭbīʕit
2 tbūs
2 teġġṏ (foreign)
2 tᵊhlik
2 tᵊqhaṛt
2 tērōrīst (foreign)
2 tᵊẓdamt
2 tfadlīka
2 tfakkaṛt
2 tfaṛṛžu
2 tfiddu
2 tġannīu
2 tġaššiš
2 tġǟtē (foreign)
2 tġēzȫġ (foreign)
2 tġȭspāġȭ (foreign)
2 thammlu
2 tḥass
2 tḥāwil
2 tḥawwis
2 tḥill
2 tibdā
2 tibrid
2 tiddaxxal
2 tidzād
2 tiġṛamt
2 tikbir
2 tindib
2 tinšif
2 tīpīk (foreign)
2 tiṛqa
2 tisṛaḥ
2 tišrī
2 tissāž (foreign)
2 tistānis
2 titbāʕ
2 titᵊġṛam
2 tītġ (foreign)
2 titkallim
2 titkambaṣ
2 titkayyif
2 titnaḥḥa
2 tītr (foreign)
2 tiṭṭawwiṛ
2 tižāṛa
2 tizrib
2 ṭlabt
2 tlafftit
2 tlāḥaḏ̣
2 tlawwḥu
2 ṯmany
2 tmiss
2 topnēt (foreign)
2 tqābilna
2 tqallaq
2 tqallaqt
2 tqāwim
2 tqayyid
2 tqayyil
2 tqīs
2 tqūm
2 trã
2 tṛabbi
2 tradisyōnǟl (foreign)
2 trakkib
2 trakkiz
2 trāks (foreign)
2 tṛaktūṛ
2 tṛāš
2 trīgil
2 trim
2 tripōzi
2 ṭṛīq
2 trwāzyǟm (foreign)
2 tšāk
2 tsakkaṛ
2 tsammāt
2 tšannaḥ
2 tṣawwṛu
2 tsāʕad
2 tšī (foreign)
2 tšīx
2 tṣūqīṭ
2 ṭṭayyiš
2 ṭṭīḥ
2 ṭṭīr
2 tūba
2 tūfa
2 tufṭuṛ
2 tūġ (foreign)
2 tuġnē (foreign)
2 tūḥil
2 tuhma
2 tǖl (foreign)
2 ṯumma
2 tünīs (foreign)
2 tǖnīzī (foreign)
2 tuqnaʕ
2 tuqṣud
2 turkya
2 turnē (foreign)
2 tušᵊṛbu
2 tuṭlub
2 tuxᵊṭb
2 tuxmām
2 tuxzuṛ
2 ṭuzz
2 ṭwāl
2 twaqqaf
2 twaqqf
2 twaṛṛi
2 twaṛṛī
2 twaṣṣil
2 txabbil
2 txāliṭ
2 txalli
2 txalṭit
2 txaṛṛž
2 txayyib
2 txuṣṣ
2 tʕa
2 tʕabbiṛ
2 tʕaddāt
2 tʕaddi
2 tʕaddī
2 tʕallim
2 tʕāni
2 tʕāṛik
2 tʕāṛikna
2 tʕaṛṛfit
2 tʕayyiṭ
2 tʕayyš
2 ūk
2 ūlānīn
2 ümǟn (foreign)
2 ǖmēnmȭ (foreign)
2 ǖmṏ (foreign)
2 ǖnīk (foreign)
2 üniversitǟr (foreign)
2 us
2 ušᵊhṛa
2 uslūb
2 ūtī (foreign)
2 uxrīn
2 vākȭs (foreign)
2 vǟks (foreign)
2 vaksṏ (foreign)
2 vāz (foreign)
2 vġǟ (foreign)
2 viġgǖl (foreign)
2 vīn (foreign)
2 vīs (foreign)
2 vīt (foreign)
2 vizā (foreign)
2 vizīt (foreign)
2 vīzīt (foreign)
2 vȭ (foreign)
2 võndȫr (foreign)
2 võndȫz (foreign)
2 vrǟmȭ (foreign)
2 vū (foreign)
2 vūz (foreign)
2 vyṏ (foreign)
2 waḏ̣ʕ
2 wāḥdīn
2 wakkalt
2 wallīna
2 waqᵊt
2 waṛašāt
2 waṛṛī
2 waṛṛīt
2 waṣlit
2 wāʕīn
2 wḏān
2 wfāt
2 wifī (foreign)
2 wizz
2 wrāq
2 wsaʕ
2 wuh
2 wžāyaʕ
2 wžūh
2 xaḏ̣ḏ̣āṛ
2 xālit
2 xallā
2 xallīnā
2 xalʕa
2 xām
2 xāmis
2 xāmža
2 xanqa
2 xaṛṛaž
2 xāṛža
2 xaṛžu
2 xaṭbit
2 xaṭīb
2 xāyib
2 xdim
2 xfīfa
2 xīma
2 xīt
2 xlā
2 xlaṭṭ
2 xmaž
2 xṛā
2 xṣārit
2 xubz
2 xubza
2 xuft
2 xunnāṛ
2 xušši
2 xyim
2 xyūṭ
2 yabqa
2 yaḏ̣ᵊṛb
2 yaḥkīw
2 yaḥsābu
2 yākul
2 yaqlaq
2 yaqṛā
2 yaṛqa
2 yaṛžʕu
2 yasᵊhṛu
2 yāsmīn
2 yaxṣiṛ
2 yāxuḏ
2 ybīḥ
2 ybuṣṣu
2 yd
2 ydawwix
2 ydaxxlu
2 yḏillu
2 ygažžim
2 yhanni
2 yḥawwis
2 yhawwnu
2 yḥi
2 yḥill
2 yḥillu
2 yhimmū
2 yhizzū
2 yifsid
2 yik
2 yikḏib
2 yikmil
2 yilqa
2 yimšu
2 yiṛḥam
2 yiškīu
2 yist
2 yistaġna
2 yistānis
2 yistannāu
2 yistaṛzaq
2 yistaʕml
2 yistaʕmlu
2 yit
2 yitbaddil
2 yitᵊlhā
2 yitᵊlhāu
2 yiṭᵊlʕu
2 yitfāhmu
2 yitḥall
2 yithaṛṛib
2 yitkallmu
2 yitlawwnu
2 yitlūṣqu
2 yitmanna
2 yitsaḥḥru
2 yitšakka
2 yitsammāu
2 yitṣaṛṛfu
2 yitʕaddāu
2 yitʕallmu
2 yitʕaqṛib
2 yiʕžbū
2 ykallim
2 ykammil
2 ykawwin
2 ylawwiž
2 ymiss
2 ymūt
2 ynabbṛu
2 ynaḥḥī
2 ynnažžim
2 yqallq
2 yṛā
2 yrakkbu
2 yṛāū
2 yṛažžʕū
2 yṛudd
2 yṣabbaḥ
2 ysakkiṛ
2 yṣallu
2 yṣawwir
2 yṣawwṛu
2 ysayybū
2 ysažžlu
2 yṣaʕʕbu
2 yṣīḥ
2 yšimm
2 yṭayyb
2 yṭīḥ
2 yū (foreign)
2 yuqtul
2 yuṣᵊṛfu
2 yusṭuṛ
2 yuṭlub
2 yūtūb
2 yuxṛuš
2 yuxṛžu
2 yvyūlī
2 ywaffaq
2 ywallīu
2 ywallu
2 yxa
2 yxabbi
2 yxalli
2 yxallīu
2 yxallṣū
2 yxammim
2 yxaṛṛž
2 yxawwif
2 yxayyib
2 yžaddid
2 yẓaṭṭil
2 yžāwib
2 yzayyit
2 yzīdu
2
2 yʕarris
2 yʕāwid
2 yʕāwnu
2 yʕāyṛū
2 yʕayy
2 yʕayyṭū
2 yʔažžlu
2 ža
2 zabb
2 žabda
2 žābit
2 žābū
2 zād
2 zādit
2 ẓaḥḥ
2 zahṛa
2 zakīya
2 žāmaʕ
2 žamāʕi
2 zarbān
2 žāṛit
2 žawāb
2 žāwbū
2 zāwyit
2 žayš
2 žbidt
2 žbitt
2 žēġēmī (foreign)
2 žēnǟġāl (foreign)
2 žēnēġāl (foreign)
2 žēnī (foreign)
2 zērō (foreign)
2 žēyȭ (foreign)
2 zġāṛ
2 zġīr
2 žhaṛ
2 zibda
2 žību
2 židdan
2 zīdū
2 zil
2 žilda
2 žimʕāt
2 žīnīrāl (foreign)
2 žinsi
2 žītu
2 žīʕānīn
2 žmāʕt
2 žnīna
2 zōn (foreign)
2 žȫnǟs (foreign)
2 žȭntī (foreign)
2 žȭr (foreign)
2 žṛāna
2 zrāraq
2 žuġnē (foreign)
2 žǖpāt
2 žūʕ
2 ʕābidīn
2 ʕadam
2 ʕaddi
2 ʕādīn
2 ʕalā
2 ʕālamīya
2 ʕālim
2 ʕallam
2 ʕallīsa
2 ʕam
2 ʕāni
2 ʕaṛabžīya
2 ʕaṛka
2 ʕāṣmit
2 ʕāṭīn
2 ʕāṭya
2 ʕayyiš
2 ʕayyiṭṭ
2 ʕazīz
2 ʕilmānīya
2 ʕīnay
2 ʕirᵊg
2 ʕlāqa
2 ʕlāy
2 ʕṛafᵊt
2 ʕṛafti
2 ʕrās
2 ʕrūq
2 ʕṛuṣ
2 ʕrūsāt
2 ʕṣā
2 ʕṣab
2 ʕṣāb
2 ʕṭīnā
2 ʕumla
2 ʕuṛūba
1
1 (
1 (?)
1 (blrrrr)
1 (i)nšāḷḷa
1 )
1 ,
1 02
1 57 (foreign)
1 à
1 ābītē (foreign)
1 abrid
1 absiṭ
1 abstġǟ (foreign)
1 abʕad
1 abʕād
1 ad
1 aḏ̣āf
1 ǟdē (foreign)
1 adġǟs (foreign)
1 adġēss (foreign)
1 adidās (foreign)
1 admē (foreign)
1 adō (foreign)
1 adolessȭ (foreign)
1 adōpt (foreign)
1 aḏ̣ṛab
1 ādǖlt (foreign)
1 aḏ̣ʕaf
1 afāqāt
1 afḏ̣al
1 ǟfestō (foreign)
1 afġi (foreign)
1 afġīk (foreign)
1 afġikēn (foreign)
1 afġikō (foreign)
1 afrīka
1 afṣaʕ
1 ǟġ (foreign)
1 aġāni
1 agġessīv (foreign)
1 aġīv (foreign)
1 aġl
1 aġšī (foreign)
1 aġšītäktǖ (foreign)
1 aġtifisyǟl (foreign)
1 aġtīkǖlāsyȭ (foreign)
1 aġtīstbȭ (foreign)
1 aġyǟnā (foreign)
1 ahammīya
1 āhaw
1 ahāwa
1 ahāya
1 ahayya
1 ahdā
1 ahdāf
1 aḥḥ
1 aḥkīu
1 aḥla
1 aḥlām
1 aḥsant
1 āhum
1 aḥwāl
1 ahwan
1 air
1 ākā
1 ākādēmī (foreign)
1 akāžū
1 akbar
1 akġīlīk (foreign)
1 akġōš (foreign)
1 ǟkīma
1 akkġošē (foreign)
1 ākkōġ (foreign)
1 akksȭtǖnizyȭ (foreign)
1 akkümülē (foreign)
1 aksäp (foreign)
1 āksept (foreign)
1 akseptē (foreign)
1 akseswāġ (foreign)
1 aksȭ
1 ākt (foreign)
1 akṯarīt
1 aktivē (foreign)
1 aktīvīst (foreign)
1 aktüēl (foreign)
1 aktüyellmȭ (foreign)
1 ala (foreign)
1 alāf
1 alǟġt (foreign)
1 alᵊf
1 algū
1 alinyē (foreign)
1 aḷḷā
1 allüsīn (foreign)
1 alṃāni
1 ālo
1 alōġ (foreign)
1 alōr
1 alqa
1 ālǖminyȭ (foreign)
1 ālūwī (foreign)
1 alžeġyṏ (foreign)
1 am (foreign)
1 āmǟġ (foreign)
1 āmamā
1 amārīka
1 amǟrikǟn (foreign)
1 amāzīġ
1 amāzīġīya
1 āmēġ (foreign)
1 āmēġīk (foreign)
1 ameġikṏ (foreign)
1 amᵊṛ
1 amērīk (foreign)
1 amerikän (foreign)
1 amerikǟn (foreign)
1 ämerikän (foreign)
1 amīna
1 amīṛa
1 amnēstī (foreign)
1 amṛāḏ̣
1 ǟmrīgla
1 āms
1 amstrōng (foreign)
1 än (foreign)
1 āna/inti?
1 änäġžī (foreign)
1 ānaršīst (foreign)
1 ǟnäržī (foreign)
1 anbiyā
1 andalusīyīn
1 andersōn (foreign)
1 anglīzīya
1 ǟnhāṛīn
1 anhuž
1 ānīm (foreign)
1 animasyȭ (foreign)
1 ānīmāsyȭ (foreign)
1 animatġīs (foreign)
1 animē (foreign)
1 ānīmē (foreign)
1 anīqāt
1 anoġmō (foreign)
1 anṣāṛ
1 ǟnuxṛžu
1 anwaṛ
1 apā (foreign)
1 āpaġtyṏ (foreign)
1 āpāṛ (foreign)
1 apāramȭ (foreign)
1 apartm (foreign)
1 āpē (foreign)
1 aplīkasȭ (foreign)
1 appaġammȭ (foreign)
1 appāġāmȭ (foreign)
1 appāġȭs (foreign)
1 appārammȭ (foreign)
1 appāramȭ (foreign)
1 appārāmȭ (foreign)
1 appelasyȭ (foreign)
1 appġī (foreign)
1 applīkāsyȭ (foreign)
1 aq
1 aqa(ll)
1 aqāṛb
1 aqdām
1 aqdim
1 aqᵊnʕū
1 aqlām
1 ǟrǟnbī (foreign)
1 aṛbaʕṭāš
1 aṛḏ̣
1 aṛḏ̣a
1 argȭ (foreign)
1 arsälmȭ (foreign)
1 aršītäktǖ (foreign)
1 aršitēk (foreign)
1 aršitēkt (foreign)
1 aṛṭāl
1 artizanā
1 artizānā (foreign)
1 artīzānā (foreign)
1 aṛyāf
1 aryāḥ
1 aṛyāna
1 ās (foreign)
1 ǟṣāḥibt
1 äšaṛᵊq
1 asbāb
1 āseksüēl (foreign)
1 āšēt (foreign)
1 aṣfaṛ
1 ašhadu
1 āškūn
1 asmūta
1 ašniyya
1 āsö (foreign)
1 aspē (foreign)
1 assē (foreign)
1 assosyasyȭǖmānītǟġ (foreign)
1 assosyātīf (foreign)
1 assosyȭ (foreign)
1 assyosyātīv (foreign)
1 aṣwāt
1 asyātīk (foreign)
1 aṣʕab
1 asʕāṛ
1 atelyē (foreign)
1 aṭlaʕ
1 aṭṛaš
1 attǟndġ (foreign)
1 attīġ (foreign)
1 attȭndġö (foreign)
1 attõndȭ (foreign)
1 attȭt (foreign)
1 aṯṯrit
1 āǖdē (foreign)
1 āǖdēkȭtġā (foreign)
1 av (foreign)
1 avē (foreign)
1 avnǖ (foreign)
1 āvȭ (foreign)
1 āvōkā (foreign)
1 avȭns (foreign)
1 avõntǖġ (foreign)
1 avõntǖr (foreign)
1 avönǖ (foreign)
1 āvȭs (foreign)
1 āvȭsē (foreign)
1 avȭtüġyē (foreign)
1 avyȭ (foreign)
1 äwāḥid
1 awḏ̣āʕ
1 awka
1 awlāni
1 aww
1 āx
1 āxar
1 āxṛa
1 axṭāu
1 āxwāt
1 aya
1 āynštāyn (foreign)
1 āyȫġ (foreign)
1 ayyāh
1 ayyḏ̣āhiṛ
1 ažānib
1 āzār (foreign)
1 ažī (foreign)
1 ažnabīya
1 āzǖr (foreign)
1 āžūtīw
1 azyid
1 ažžāṛ
1
1 ǟʕlāš
1 aʕmāṛ
1 aʕmlū
1 aʕṭīu
1 aʕṭū
1 ḅaḅaḅaḅ
1 ḅaḅaḅaḅaḅ
1 ḅaḅaḅaḅaḅaḅa
1 baddal
1 baddilt
1 baddlit
1 baddlu
1 bāġ (foreign)
1 bāgāž (foreign)
1 bāgi
1 baġsēlōna (foreign)
1 baḥ
1 bāḥi
1 baḥṛayni
1 baḥṯ
1 bāhta
1 bākālōġēyā (foreign)
1 bākālōrēyā (foreign)
1 ḅāḷāṣ
1 ḅalbnāt
1 bālī
1 bālikši
1 ball (foreign)
1 ḅānāna
1 bandi
1 bandīr
1 bannāy
1 bany
1 baq
1 bar
1 baṛām
1 bāṛāž
1 barbiš
1 baṛbūwāt
1 bārdīn
1 bārdū (foreign)
1 barī
1 bāṛk
1 baṛkūn
1 baṛmža
1 baṛnāmž
1 baṛṛāni
1 bašāʕa
1 bassām
1 bāt
1 bǟt (foreign)
1 baṭṭāl
1 baṭṭalṭ
1 battērī (foreign)
1 baṭṭlit
1 bax
1 bayᵊʕ
1 bāynīn
1 bayṛū
1 bāža
1 baznāsa
1 bazzaʕ
1 baʕḏ
1 baʕda
1 baʕdǟ
1 baʕdīka
1 baʕḏ̣u
1 baʕtlīka
1 baʕṯū
1 baʕʕd
1 bdan
1 bdītu
1 beġbǟġ (foreign)
1 bēl (foreign)
1 benevōl (foreign)
1 bēnēvōl (foreign)
1 berbǟr (foreign)
1 bġēf (foreign)
1 bġīyȭs (foreign)
1 bġodġī (foreign)
1 bġȭšē (foreign)
1 bġǖnb (foreign)
1 bḥūri
1 bīḏ̣a
1 bīg (foreign)
1 bīk
1 billāh
1 bināt
1 bīṛān
1 birdit
1 bīru
1 bisklāt
1 biṭāqi
1 bīyē (foreign)
1 biyō (foreign)
1 bīzār (foreign)
1 bīzārr (foreign)
1 bīžu (foreign)
1 bīʕa
1 bīʕān
1 bkākiš
1 bl
1 blāk (foreign)
1 bḷāḷiṭ
1 blǟnd (foreign)
1 blāṣāt
1 bḷāṣt
1 bḷāy
1 blīda
1 blṏ (foreign)
1 blȭnd (foreign)
1 blonda (foreign)
1 blȭš (foreign)
1 bluġ
1 blūza
1 blūzāt
1 bnā
1 bṏ (foreign)
1 bob (foreign)
1 bȭd (foreign)
1 bōġ (foreign)
1 boksīng (foreign)
1 bokū (foreign)
1 bokūlēžȭ (foreign)
1 bȭlyṏ (foreign)
1 bõn (foreign)
1 bȭpȫb (foreign)
1 bordēl (foreign)
1 boss (foreign)
1 bōyz (foreign)
1 bȭžūr (foreign)
1 br
1 bṛākāž
1 bravō (foreign)
1 brīkē (foreign)
1 brīkīya
1 bronzē (foreign)
1
1 bṣal
1 būbi
1 büffē (foreign)
1 bǖġō (foreign)
1 buhālīya
1 buḥayṛāt
1 būk
1 būkl (foreign)
1 būklē (foreign)
1 buladā
1 būlīs
1 būlīsya
1 bulle
1 būlūn
1 būnya
1 būṛka
1 bǖrȭ (foreign)
1 burrī
1 būrs (foreign)
1 buṛtmān
1 būs
1 bǖs (foreign)
1 būtȭ (foreign)
1 bǖtȭ (foreign)
1 buxᵊl
1 bužē (foreign)
1 buʕd
1 bwār (foreign)
1 bwāv (foreign)
1 byǟġ (foreign)
1 byṏsü (foreign)
1 byuḏ̣
1 byūlūžīk (foreign)
1 bzāq
1
1 bʕadt
1 chambre
1 ḏ̣ā
1 ḏabbābi
1 ḏabbaḥ
1 dabbaṛt
1 ḏabḥū
1 dagg
1 ḏ̣aḥīya
1 ḏ̣aḥk
1 ḏ̣āhr
1 ḏāhṛa
1 ḏ̣āhrīn
1 ḏakā
1 ḏāka
1 ḏakkaṛ
1 ḏakkaṛt
1 ḏ̣al
1 ḏālika
1 dāḷḷa
1 dallāži
1 ḏ̣ālmīn
1 ḏ̣āmir
1 damm
1 ḍāṃṃa
1 dandān
1 daṛ
1 ḏ̣aṛūṛa
1 daṛžī
1 daṛžtīn
1 dǟsk (foreign)
1 ḏ̣āwya
1 dax
1 dāxilīya
1 daxl
1 daxla
1 daxxil
1 daxxl
1 ḏ̣āyaʕ
1 dāyman
1 dāyṛ
1 dāyx
1 ḏ̣āyʕa
1 ḏ̣āyʕīn
1 dazz
1 ḏ̣āʕu
1 ddabbaṛ
1 dḏ̣aḥḥik
1 ddaṛṛib
1 ddaxxl
1 ddūx
1 ḏe (foreign)
1 debǖ (foreign)
1 dēbǖseptȭmbr (foreign)
1 defī (foreign)
1 degġadē (foreign)
1 dēgizē (foreign)
1 dēgūt (foreign)
1 dēgūtȭ (foreign)
1 dēk (foreign)
1 dēkōġātīv (foreign)
1 dēkōrasyȭ (foreign)
1 dēkȭtġā (foreign)
1 dēlōžisyǟl (foreign)
1 dēmaġġē (foreign)
1 dēmēnažmȭ (foreign)
1 dēmōdīfīkasyȭ (foreign)
1 dēpaġtömȭ (foreign)
1 depayizē (foreign)
1 depġīm (foreign)
1 dēplās (foreign)
1 dēpȭ (foreign)
1 desidē (foreign)
1 dēsīdē (foreign)
1 dess (foreign)
1 destṏ (foreign)
1 dēta (foreign)
1 dēvil (foreign)
1 devyṏ (foreign)
1 dež (foreign)
1 dēẓ (foreign)
1 dežāappāramȭ (foreign)
1 dezidġatē (foreign)
1 dezīġ (foreign)
1 dezolē (foreign)
1 dfā
1 dfaš
1 dfaʕtu
1 dfd
1 dġ (foreign)
1 dhakk
1 ḏ̣haṛ
1 ḏ̣hūṛāt
1 diffǟġömȭ (foreign)
1 diffǟġȭs (foreign)
1 diffǟġȭt (foreign)
1 diffēġāmȭ (foreign)
1 diffikültē (foreign)
1 diffīkültē (foreign)
1 dīg (foreign)
1 dīġǟ (foreign)
1 dīġǟkt (foreign)
1 dīġäktömȭ (foreign)
1 digāž (foreign)
1 dikōr (foreign)
1 ḏikṛ
1 dīksyonǟr (foreign)
1 diktātūrīya
1 dima
1 dīmȭš (foreign)
1 dīmuqṛāṭī
1 dīnāmīk (foreign)
1 dinᵊyt
1 diplōmāt
1 diplōmē (foreign)
1 dīrektȫġ (foreign)
1 dīsizyȭ (foreign)
1 diskġǟtmȭ (foreign)
1 diskotǟk (foreign)
1 disȭmbir (foreign)
1 disponībl (foreign)
1 distȭs (foreign)
1 distribütȫr (foreign)
1 dīvō (foreign)
1 dīzȭ (foreign)
1 dizz
1 ḏkayīn
1 ḏkīm
1 ḏkīya
1 ḏkīyīn
1 ḏkūṛa
1 ḏ̣lām
1 dmūʕ
1 dṏ (foreign)
1 ḏö (foreign)
1 döfȭ (foreign)
1 doġādġ (foreign)
1 doġē (foreign)
1 dokto (foreign)
1 dokümȭtǟr (foreign)
1 domāž (foreign)
1 dȫmitūġ (foreign)
1 dommāž (foreign)
1 dōn (foreign)
1 dȭnz (foreign)
1 dorē (foreign)
1 dȭsē (foreign)
1 dȭsȫġ (foreign)
1 dȭsȫr (foreign)
1 döt (foreign)
1 dövġǟ (foreign)
1 dȫvōṛāt
1 doyṏ (foreign)
1 dȭz (foreign)
1 dözyēm (foreign)
1 ḏ̣ṛayyba
1 dṛāž
1 drōgē (foreign)
1 ḏ̣ṛūṛa
1 du
1 dūda
1 düġē (foreign)
1 ḏ̣uhṛut
1 ḏ̣ull
1 dūn
1 dunāld (foreign)
1 dunya
1 duṛᵊt
1 ḏ̣uṛūf
1 dūš (foreign)
1 dustūṛīya
1 duxt
1 dxalnā
1 dxaltu
1 dxaltū
1 dxanna
1 dxūl
1 dxult
1 dyālǟkt (foreign)